Rekonstrukce železničního mostu v Táboře si vyžádá dopravní omezení v železniční i silniční dopravě

18.04.2012

18. dubna 2012, Tábor - Účelem rekonstrukce je odstranění havarijního stavu stávajícího železničního mostu
v km 0,401 trati Tábor – Bechyně, který převádí železniční trať přes silnici II/137 v Budějovické ulici v Táboře. Při rekonstrukci bude odstraněn stávající mostní objekt s ocelovou nýtovanou konstrukcí o rozpětí 15,30 m
a postaven nový most o jednom poli o rozpětí 21,0 m s nosnou konstrukcí ocelovou svařovanou s dolní mostovkou.

Zvětšením rozpětí mostu dochází k rozšíření průjezdné šířky ulice Budějovická a tím zlepšení poměrů na silnici II/137. Součástí stavby je i rekonstrukce železničního svršku v délce 265,5 metru včetně úpravy geometrické polohy koleje, související úprava trakčního vedení, přeložky kabelů vedoucích po mostě, přeložka parovodu pod mostem (vedoucí podél táborské opěry mostu)
a provedení nové kanalizační přípojky pro odvodnění mostu.

Stavba byla zahájena přípravnými pracemi na úpravách mostní konstrukce a vytyčováním sítí v prosinci 2011, staveniště bylo za účasti všech zainteresovaných orgánů a organizací včetně zástupců města Tábor předáno 15. února 2012. Vlastní stavební práce budou provedeny během výluky železniční dopravy ve dnech od 2. května 2012 do 26. června 2012. Realizace stavby si vyžádá i občasné uzavírky komunikace pod mostem. Pro minimalizaci dopadů uzavírek bude demontáž stávající mostní konstrukce i vkládání nového mostu prováděna vždy v nočních hodinách, kdy je provoz na komunikaci minimální.

Po ukončení výluky trati a zprovoznění mostu budou dále prováděny úpravy pod mostem, a to přeložka parovodu do definitivní polohy podél nové táborské opěry mostu (počátkem července dle výluky Teplárny Tábor a.s.), obklady stěn opěr a závěrečné úpravy chodníků a terénu kolem mostu. Provoz chodníku zůstává zachován vždy po jedné či druhé straně ulice po celou dobu výstavby.

Dokončení stavby se předpokládá v srpnu 2012.

 

Omezení provozu na silnici II/137- ulice Budějovická, na přilehlém chodníku vpravo ve směru do centra a místní komunikaci – ulice Mostecká v prostoru železničního mostu trati – Bechyňská dráha pro vytvoření pracovního prostoru při provádění rekonstrukce mostu na trati Tábor – Bechyně v km 0,401 v období od 1. 4. 2012–31. 7. 2012.

V dubnu probíhají na stavbě přípravné práce – vytyčování sítí, příprava na přeložky sítí, provizorní podepření parovodu, výstavba ochranného podchodu pro pěší, montážní plošina pro ocelovou konstrukci mostu a bednění nosné konstrukce, zařízení staveniště.

Úplná uzavírka silnice II/137- ulice Budějovická, přilehlého chodníku vpravo ve směru do centra a místní komunikace – ulice Mostecká v prostoru mostu trati ČD – Bechyňská dráha z důvodu demontáže konstrukce mostu: 5. 5. 2012 od 22:00 do 6. 5. 2012 5:00

Úplná uzavírka silnic II/137- ulice Budějovická, přilehlého chodníku vpravo ve směru do centra a místní komunikace – ulice Mostecká v prostoru mostu trati ČD – Bechyňská dráha z důvodu montáže konstrukce mostu na spodní stavbu: 30. 5. 2012 22:00 do 31. 5. 2012 5:00

 

Ve výluce od 2. 5. do 26. 6. 2012 budou probíhat hlavní stavební práce – demolice původního mostu, zakládání, spodní stavba, osazení nosné konstrukce, betonáž spřažené desky, železniční svršek, úprava trakčního vedení, úprava sítí.

V době od 26. 6. 2012 do konce částečné uzavírky komunikace budou prováděny dokončovací práce v okolí mostu
a pod mostem
– napojení odvodnění na kanalizaci, přeložka parovodu, úklid a uvedení pozemků do původního stavu.

 

Základní data o stavbě

 

Investor

SŽDC, státní organizace

Projektant

Valbek s.r.o., středisko Plzeň

Zhotovitel

EDIKT a.s., České Budějovice

Celkové investiční náklady

17,5 mil. Kč

Rozpětí nové mostní konstrukce

21 m

Šířka mostu

7,12 m

Podjezdová výška

4,1 m

Rekonstrukce železničního svršku

265,5 m

Termín dokončení

8/2012


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC