Železniční mosty na trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou prošly rekonstrukcí

29.06.2016

Lovosice, 29. června 2016 – Správa železniční dopravní cesty zrekonstruovala železniční most na jednokolejné regionální trati Lovosice – Česká Lípa hl. n. Realizace projektu přispěla ke zvýšení dopravní dostupnosti, ke zkrácení jízdních dob a rovněž k zajištění většího komfortu cestujících při jízdě vlakem.


 

V rámci projektu bylo zrekonstruováno celkem 10 mostních objektů v úseku tratě mezi Lovosicemi a Žalhosticemi. Hlavním předmětem stavby však byla rekonstrukce mostu v km 38,816, která spočívala v odstranění stávající ocelové nosné konstrukce, zesílení pilířů v řece předepnutými tyčemi, zlepšení podloží všech pilířů tryskovou injektáží, vybudování nových úložných prahů a osazení nové ocelové konstrukce. Součástí stavebních prací byly také úpravy nástupišť a rekonstrukce železničního svršku.

„Efekt této stavby se projeví nejen na provozních úsporách. Zvýší se také bezpečnost přepravy a vlaky budou moci v tomto úseku přejíždět přes Labe vyšší rychlostí než dosud. Výsledné zkrácení jízdní doby cestující určitě ocení,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy mimo transevropskou dopravní síť TEN-T. Stavba sníží nároky na údržbu mostu a umožní zachovat provoz uvedené trati při požadované třídě zatížení, prostorové průchodnosti a traťové rychlosti. Dalším pozitivním dopadem rekonstrukce je zvýšení dopravní dostupnosti a traťové rychlosti z 50 až na 90 km/h.

Předpokládané celkové náklady projektu s názvem Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa činily 322 322 052 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií, a to až do výše 239 398 881 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla Společnost most Lovosice – Česká Lípa, kterou tvořily společnosti SMP CZ, a.s., Chládek & Tintěra, a.s., HABAU CZ s.r.o. a Bilfinger MCE Slaný s.r.o.

 

Název stavby Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé SMP CZ, a.s.
Chládek & Tintěra, a.s.
HABAU CZ s.r.o.
Bilfinger MCE Slaný s.r.o.
Termín zahájení 02/2015
Termín dokončení 06/2016
Celkové náklady stavby 322 322 052 Kč bez DPH
Plánovaný příspěvek EU 239 398 881 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC