Vlaky na Slovensko jezdí po nových kolejích

26.02.2014

Mosty u Jablunkova, 24. února 2014 – Modernizace třetího tranzitního koridoru postoupila až do nejvýchodnější části naší republiky. Právě dnes se uskutečnilo v Mostech u Jablunkova slavnostní ukončení celkové rekonstrukce traťového úseku z Bystřice nad Olší na hranici se Slovenskem. Stavbu za více než pět miliard korun provedlo Sdružení SRB v čele se společností Subterra.  

 

 

Úsek trati mezi Bystřicí nad Olší a státní hranicí se Slovenskou republikou je důležitou součástí třetího mezinárodního tranzitního železničního koridoru a zároveň transevropské dopravní sítě. Hlavním cílem projektu bylo především zvýšení rychlosti přepravy, bezpečnosti a jízdního komfortu cestujících, ale také zefektivnění nákladní železniční dopravy.

Na celém devatenáctikilometrovém úseku trati se kompletně vyměnil železniční svršek a spodek, opravilo se nebo nově postavilo 29 mostů, 38 propustků, 7 lávek pro pěší, 9 přejezdů a další související objekty. Kompletní rekonstrukcí prošly železniční stanice Mosty u Jablunkova, Návsí a Bystřice nad Olší a zastávky v Mostech u Jablunkova, Bocanovicích a Hrádku ve Slezsku. Samozřejmostí jsou bezbariérové přístupy až na nástupiště. Bylo postaveno 7 protihlukových stěn v celkové délce 11,2 km a součástí projektu byla i výstavba mostního objektu pro migraci velkých savců.

Na trati u Mostů u Jablunkova se původně nacházely dva jednokolejné tunely z let 1870 a 1917, které již nesplňovaly požárně-bezpečnostní předpisy. V rámci modernizace byl jeden tunel přestavěn na 612 m dlouhý dvoukolejný a druhý upraven na únikovou štolu pro složky integrovaného záchranného systému. Nevyužitá část starého tunelu byla zasypána.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na období 2007–2013. Míra spolufinancování EU může dosahovat maximálně 78,99 % ze způsobilých nákladů stavby, což odpovídá částce 4 226 228 080 Kč. Financování zbývajících nákladů zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název stavby  
Investor Optimalizace trati st. hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší
Projektant Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Sdružení SRB (vedoucí sdružení: Subterra a.s., účastník sdružení: OHL ŽS, a.s.)
Začátek a konec stavby km 286,539 – km 305,807
Termín zahájení 10/2007
Termín ukončení 12/2013
Rekonstruované přejezdy 9 ks
Zrušené přejezdy 5 ks
Nové výhybky 43 ks
Rekonstruované mosty 22 ks
Nové mosty 4 ks
Nové podchody 5 ks
Přístřešky pro cestující 10 ks
Náklady na realizaci stavby (bez DPH) 5 733 843 384 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

Diskuse

Diskuse je zatím prázdná.
Vložit příspěvek
Vyjma zvýrazněných, příspěvky v diskusi nevyjadřují stanovisko SŽDC.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC