Návrh železničního jízdního řádu 2018 na webu SŽDC

12.06.2017

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zveřejnila na svých internetových stránkách Návrh železničního jízdního řádu 2018 platného od letošního 10. prosince. Tento dokument byl zpracován podle zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění pro tratě, kde je SŽDC přídělcem kapacity dráhy. Najdete ho na adrese www.szdc.cz.


Smyslem nového postupu správce infrastruktury je zpřístupnit dokument širokému okruhu obcí, organizací a občanů v dostatečném časovém předstihu tak, aby všechny zúčastněné subjekty měly k dispozici ucelený přehled včetně situace v navazujících regionech. Své připomínky k němu tak mohou předkládat bez zbytečného prodlení, současně bude vytvořen větší časový prostor pro jejich následné vyhodnocení a koordinaci.

Upozorňujeme všechny případné aktivní účastníky připomínkování tohoto dokumentu, že své podněty musí předkládat podle příslušnosti jednotlivým dopravcům, resp. k vlakům dálkové dopravy Ministerstvu dopravy, k vlakům regionální dopravy místně příslušným krajům. Kontakty na jednotlivé dopravce, kraje a Ministerstvo dopravy najdete například na jejich veřejných internetových stránkách.

SŽDC sestavila tento Návrh železničního jízdního řádu 2018 na základě objednávky jednotlivých dopravců, takže podávat přímo k ní jakékoliv podněty a žádat jejich vypořádání je bezpředmětné. Vlastní projednání návrhu se uskuteční podle výše citovaného zákona.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC