Rekonstrukce rozvodny ve stanici Nedakonice vstupuje do druhé etapy

20.03.2013

Přerov/Nedakonice, 21. března 2013 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně zahájila 2. etapu rekonstrukce rozvodny trakčního napájecího systému ve stanici Nedakonice. Práce v hodnotě téměř 54 milionů korun provede firma Signalbau, potrvají do srpna příštího roku.

 

 

Trakční měnírna a rozvodna 110 kV byla vybudována v roce 1985. Tvoří důležitý napájecí bod na 2. koridoru, který zajišťuje napájení pro vnitrostátní a mezinárodní kolejovou dopravu na obou českých trakčních soustavách (stejnosměrná 3 kV a střídavá 25 kV, 50 Hz). Původně instalovaná technologická zařízení jsou nevyhovující, v současné době je kvůli jejich zastaralosti nelze udržovat v plně funkčním stavu.

V roce 2008 byla pro zachování provozuschopnosti provedena nejprve rekonstrukce přístrojových transformátorů proudu a velmi vysokého napětí. Realizace navazující stavby přinese snížení nákladů na provoz, údržbu a eliminaci ekologické zátěže v areálu rozvodny. Instalace moderního zařízení také zajistí dálkové řízení provozu z elektrodispečinků v Brně a Přerově.

Stavba zahrnuje rekonstrukci přístrojového vybavení velmi vysokého napětí v jednotlivých polích, dále armatur, spojovacího vedení, uzemňovací soustavy a souvisejících kabelových rozvodů. V technologické části rozvodny 110 kV se ještě upraví systém kontroly a řízení, technologie vlastní spotřeby a také vazba na dálkovou řídicí techniku, včetně zajištění přenosu po optických přenosových cestách na příslušné elektrodispečinky.

Stavební část spočívá v úpravách ocelových konstrukcí jednotlivých napěťových polí, základových patek, kabelových kanálů a stanovišť transformátorů, včetně jejich elektroinstalace. Stanoviště stávajících transformátorů se zastřeší, dešťové srážky ze zastřešení se svedou do nově vybudované vsakovací jímky. Stávající záchytné olejové jímky jednotlivých stanovišť se přebudují na havarijní jímky pro stoprocentní záchyt olej transformátoru. To umožní zrušit dnešní hlavní olejovou jímku.

Součástí stavby je rovněž rekonstrukce stávající štěrkové plochy rozvodny a silniční panelové plochy okolo provozní budovy a navíc oplocení rozvodny.

Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název stavby  
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel SIGNALBAU a.s.
Umístění stavby 2. železniční koridor, úsek Břeclav – Přerov, km 131,9
Místo stavby Železniční stanice Nedakonice
Trakční napájecí systém 3 kV DC; 25 kV AC, 50Hz
Dálkové řízení Elektrodispečink Brno a Přerov
Termín zahájení Leden 2013
Termín dokončení Srpen 2014
Celkové náklady stavby 84 233 000 Kč
Vlastní investice (bez DPH) 53 970 614 Kč (vysoutěžená cena zhotovitele)

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC