Nehodovost na železničních přejezdech

26.11.2010

Přes všechna varování počet usmrcených na železničních přejezdech stoupá

Praha 26. listopadu – Řidiči, respektujte železniční přejezdy! I tak by mohla znít společná výzva Ministerstva dopravy (MD), Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a Drážní inspekce (DI). Nehodovost na přejezdech totiž stále stoupá. Přibylo i usmrcených a zraněných.

Zatímco podle statistik Drážní inspekce se v roce 2009 stalo celkem 227 nehod na železničních přejezdech, k 25. listopadu 2010 jich bylo již 236. Rapidně stoupl i počet zraněných, kterých bylo v loňském roce 85, letos jich bylo prozatím zaevidováno 105.
To je nárůst o hrozivých 23 %. Správa železniční dopravní cesty dodává, že hmotná škoda při těchto neštěstích již přesáhla 55 mil. Kč.

Nejsmutnější statistikou však zůstává fakt, že na přejezdech zahynulo oproti loňsku více osob. V roce 2009 takových případů zaznamenala Drážní inspekce 38, k 25. listopadu tohoto roku se zatím číslo zastavilo na 40. Letošek tak již ve všech směrech předčil statistiky celého roku 2009. „Nejvyšší počet usmrcených osob se odehrává na přejezdech zabezpečených přejezdovým zabezpečovacím zařízením s výstražnými světly“, upozorňuje mluvčí SŽDC Pavel Halla. V souvislosti se vzrůstajícím počtem nehod je třeba upozornit, že drážní doprava má ze zákona přednost před dopravou na pozemní komunikaci. Náměstek generálního inspektora Drážní inspekce Jan Kučera k tomu dodává: „Zákony fyziky jsou neměnné a jen těžko se řidiči mohou přetlačovat s mnoha tunovými kolosy jedoucími až 160 km/h.“

PREVENCE EXISTUJE

Vzhledem k neustálému nerespektování výstražných prvků železničních přejezdů některými řidiči, bylo v minulosti zavedeno několik opatření, která by měla snížit nehodovost na železničních přejezdech. Je to např. instruktážní film Drážní inspekce s názvem Řidič, postrach přejezdů, ve kterém si řidiči mohou připomenout všechna základní pravidla pro přejíždění železničních přejezdů. Výhodou tohoto filmu je, že je volně ke stažení na webu www.dicr.cz a mohou ho tak bezplatně využívat nejen autoškoly, ale i organizace, které každoročně přeškolují své zaměstnance oprávněné řídit firemní auta. Preventivní film s tématikou bezpečnosti na přejezdech nabízí také Správa železniční dopravní cesty na adrese www.szdc.cz.

Na základě bezpečnostních doporučení Drážní inspekce u nás vznikl ojedinělý systém evidence železničních přejezdů v České republice. Ten spočívá v jedinečném označení železničních přejezdů ve vlastnictví státu i ve vlastnictví jiných subjektů (vlečkaři, jiní majitelé a provozovatelé dráhy). Správa železniční dopravní cesty navrhla unikátní systém počátkem roku 2009 a po zkušebním provozu v Libereckém kraji byl 1. srpna 2009 rozšířen na celém našem území. Každý železniční přejezd na dráze celostátní a na dráhách regionálních ve vlastnictví státu má přidělené své číslo. Číslo je jedinečné a nezaměnitelné. Tvar čísla je v případě přejezdu na dráze vlastněné státem P1, P2, P3 až P9000. V případě železničního přejezdu na regionální dráze nevlastněné státem má přiřazené číslo přejezdu tvar P9001 až P9999. V případě železničního přejezdu na vlečce má označení tvar P10000 až P99999, tedy pětimístné číslo. Ministerstvo dopravy tento systém vítá, neboť v případě potřeby (vznik nehody na přejezdu, překážka na přejezdu apod.) jsou vytvořeny podmínky k zastavení železničního provozu v daném úseku trati na základě podané informace o vzniku překážky. Důkaz dodává Pavel Halla ze SŽDC: „1. srpna 2009 nedaleko železniční stanice Pšovany havarovalo osobní auto blízko železničního přejezdu a dostalo se po smyku až na kolej. Díky rychlému sdělení čísla přejezdu na operační středisko IZS byl do dvou minut od ohlášení zastaven provoz na trati.“

Celkově je v ČR necelých 8 300 železničních přejezdů. „Ideální by bylo, kdyby byly všechny přejezdy zabezpečeny závorami. Protože by se ale jednalo jednorázově o stamilionové investice, řeší se zabezpečení přejezdů vždy případ od případu. Komplexní řešení je bohužel finančně opravdu nereálné,“ shrnuje celou problematiku mluvčí Martin Novák z ministerstva dopravy.
 

  Počet MU Usmrceno Zraněno
Typ VK PZS PZZ PZM VK PZS PZZ PZM VK PZS PZZ PZM
2009 103 107 17 0 10 22 6 0 32 50 3 0
2010 107 108 18 0 8 25 7 0 29 69 4 0
data za rok 2010 k 25. 11. 2010, zdroj: DI

Legenda:
MU - mimořádná událost
VK - železniční přejezd zabezpečený výstražnými kříži
PZS - železniční přejezd vybavený přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným (výstražné kříže a světelná signalizace bez závor)
PZZ - železniční přejezd vybavený přejezdovým zabezpečovacím zařízením (výstražné kříže, světelná signalizace doplněná závorami)
PZM - železniční přejezd vybavený přejezdovým zabezpečovacím zařízením mechanickým (výstražné kříže, závory bez světelné signalizace)


 

Postup při vzniku potřeby zastavit železniční provoz na přejezdu:

  • osoba, která zjistí potřebu zastavit železniční provoz (např. řidič auta uvízlého na přejezdu), zavolá na některou z tísňových linek 112 nebo 150
  • operátor záchranného systému navede volajícího k tomu, aby mu sdělil číslo přejezdu
  • zástupce integrovaného záchranného systému zavolá podle tabulky výpravčího (dispečera) a sdělí mu požadavek na zastavení železničního provozu
  • výpravčí (dispečer) identifikuje podle tabulky konkrétní přejezd a traťový úsek a učiní nutná opatření

 

 

md_logo   di_logo   szdc_logo

Další informace:

Mgr. Jakub Ptačinský
mluvčí Ministerstva dopravy
tel.: 724 75 75 77
e-mail: press@mdcr.cz
  Bc. Martin Drápal
mluvčí Drážní inspekce
tel.: 736 521 000
e-mail: martin.drapal@dicr.cz
  Bc. Pavel Halla
mluvčí SŽDC
tel.: 602 665 850
e-mail: halla@szdc.cz

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC