Slavnostní ukončení stavby: REKONSTRUKCE ŽST. NESOVICE, II. ČÁST

15.06.2011

Nesovice, 15. 6. 2011 – Necelý rok probíhala významná rekonstrukce kolejiště v železniční stanici Nesovice. Stavba, která se dnes dočkala svého slavnostního zakončení, je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava. Celkové náklady na rekonstrukci stanice jsou 166 935 207,- Kč bez DPH. Příspěvek z Fondu soudržnosti se předpokládá ve výši 139 513 842,- Kč, což činí 85 % způsobilých výdajů projektu. Zbývající část je spolufinancována z národních zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

 

Stanice Nesovice leží v traťovém úseku mezi Bučovicemi a Nemoticemi v Jihomoravském kraji. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Ing. Pavel Habarta, pověřený řízením organizace, při dnešní slavnostní příležitosti uvedl: „Rekonstrukce železniční stanice Nesovice přinesla celkové zvýšení komfortu pro cestující veřejnost na úroveň 21.atoletí na straně jedné, výměnou technologických zařízení a rekonstrukcí mostních objektů a silničního přejezdu zvýšení bezpečnosti železničního provozu i cestujících na straně druhé. Všechna technologická zařízení umožňují součinnost s transevropským železničním systémem.“

Důvodů pro rekonstrukci kolejiště byla celá řada. Železniční svršek (výhybky a přípoje k výhybkám) byly uloženy na dřevěných pražcích z roku 1972 až 1977, ve staničních kolejích dokonce na pražcích z roku 1932. Kolejové lože bylo zanesené a neplnilo již svoji funkci. Železniční spodek byl nepropustný, namrzavý, z písčitých jílů a nebyl odvodněn. Zabezpečovací zařízení na nemotickém zhlaví bylo z roku 1939. Tento stav způsoboval rychlý rozpad geometrické polohy koleje a vyžadoval značné náklady na udržení provozuschopného stavu kolejí bez snížení traťové rychlosti. Mimo výše uvedený nevyhovující stav železničního svršku a spodku a zabezpečovacího zařízení bylo nutno přizpůsobit dispoziční řešení kolejiště potřebám integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, jehož provoz byl v této lokalitě zahájen v červnu roku 2008.

Stavební práce v rámci rekonstrukce kolejiště stanice komplikovalo zejména složité okolí. Ať už souběh trati s komunikací I/50, tak průchod poloha trati v husté průmyslové a obytné zástavbě. Stavbu se ale podařilo zrealizovat podle harmonogramu a všem zúčastněným stranám patří zasloužený dík. Železniční stanice Nesovice se nyní mimo jiné může pyšnit dvěma novými bezbariérovými nástupišti ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice, což umožňuje pohodlný nástup a výstup cestujících. Bylo instalováno nové elektronické staniční zabezpečovací zařízení, došlo k modernizaci stávajícího traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení a elektrického požárního a zabezpečovacího zařízení.

Zhotovitelem stavby je sdružení „NESOVICE 2009“, jehož členy jsou SEŽEV – REKO, a.s.
(vedoucí účastník sdružení) a AŽD Praha s.r.o. Projekt vypracovala společnost MTPKH Brno.

Základní informace o stavbě  
Název stavby Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část
Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc
Projektant Zdeněk Štěpán, Měření technických parametrů kolejových drah
Dodavatel „Sdružení Nesovice 2009“ složené z firem SEŽEV – REKO a.s. (vedoucí účastník) a AŽD Praha s.r.o. (účastník sdružení)
Doba realizace 15. 2. 2010 – 31. 1. 2011

 

Kapacitní údaje o stavbě  
Počet rekonstruovaných výhybek 7
Délka rekonstruované koleje novým materiálem 2174 m
Délka rekonstruované koleje užitým materiálem 168 m
Délka nových nástupišť 540 m
Nový přejezd 1 ks
Železobetonová mostní konstrukce 1 ks
Stožáry venkovního osvětlení 27 ks
Elektrický ohřev výměn 5 ks
Předtápěcí stanoviště 2 ks
Zabezpečení výhybkových jednotek 9 ks
Návěstidla stožárová 17 ks
Návěstidla trpasličí 5 ks
Snímače počítačů náprav 19 ks

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC