Slavnostní zahájení stavby rekonstrukce žst. Nesovice, II. část

02.07.2010

Nesovice, 30. 6. 2010 – Oficiálně zahájena byla rekonstrukce kolejiště v železniční stanici Nesovice. Tato stanice leží na železniční trati číslo 341, v úseku mezi Bučovicemi a Nemoticemi v Jihomoravském kraji. Cílem stavby je rekonstrukce stávajícího kolejiště a technologických zařízení. V rámci stavby mimo jiné vyrostou dvě nová bezbariérová nástupiště, dojde k rekonstrukci mostních objektů a železničního přejezdu. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Součástí stavební části je i demolice stavědel 1 a 2, které se stanou po dokončení elektronického staničního zabezpečovacího zařízení nepotřebné. Z technologického hlediska stavba dále obsahuje modernizaci stávajícího traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení, elektrického požárního a zabezpečovacího zařízení a rovněž i nezbytné úpravy v oblasti silnoproudu včetně zřízení nové elektrické přípojky. Všechna technologická zařízení budou také umožňovat fungování integrovaného transevropského železničního systému. Rekonstrukci železniční stanice Nesovice lze charakterizovat vzhledem k souběžně vedené komunikaci I/50 jako úsek složitý. Stavební práce budou probíhat v husté průmyslové a obytné zástavbě.

Zhotovitelem stavby je sdružení „NESOVICE 2009“, jehož členy jsou SEŽEV – REKO, a.s. (vedoucí účastník sdružení) a AŽD Praha s.r.o. Projekt vypracovala společnost MTPKH Brno.

Stavba „Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část“ je navržena na spolufinancování Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava. Celkové náklady na rekonstrukci stanice jsou plánovány na 171 697 000,- Kč bez DPH. Příspěvek z Fondu soudržnosti se předpokládá ve výši 145 942 000,- Kč, což činí 85,00 % způsobilých výdajů projektu. Zbývající část je spolufinancována z národních zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Základní údaje o stavbě  
Název stavby: Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část,
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Stavební správa Olomouc
Projektant: Zdeněk Štěpán, Měření technických parametrů kolejových drah
Dodavatel: „Sdružení Nesovice 2009“ složené z firem SEŽEV – REKO a.s. (vedoucí účastník) a AŽD Praha s.r.o. (účastník sdružení)
Doba realizace:

 15. 2. 2010 – 31. 1. 2011

Umístění: železniční trať č. 341, úsek Bučovice - Nemotice;
Jihomoravský kraj, katastrální území Nesovice

 

 

Kapacitní údaje o stavbě  
Počet rekonstruovaných výhybek 7
Délka rekonstruované koleje novým materiálem 2 174 m
Délka rekonstruované koleje užitým materiálem: 168 m
Délka nových nástupišť: 540 m
Nový přejezd: 1 ks
Železobetonová mostní konstrukce: 1 ks
Stožáry venkovního osvětlení: 27 ks
Elektrický ohřev výměn: 5 ks
Předtápěcí stanoviště: 2 ks
Zabezpečení výhybkových jednotek: 9 ks
Návěstidla stožárová: 17 ks
Návěstidla trpasličí: 5 ks
Snímače počítačů náprav: 19 ks

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC