Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany: Nová zastávka Kařez v provozu

26.04.2012

Kařez, 28. dubna 2012 – V provozu (zatím směr Praha) je od 28. dubna zbrusu nová bezbariérová železniční zastávka Kařez na trati Praha ‑ Plzeň. Zastávku doplní nové prostorné parkoviště a točna pro autobusovou dopravu. Zastávka Kařez tak v mnohém předčí parametry dopravní nabídky a poptávky provozně zanikající železniční stanice Zbiroh a je zároveň podporou současného trendu v dopravě, tedy individuálního automobilového provozu na krátkou vzdálenost a následného využívání osobní dálkové železniční dopravy. Historicky prvním vlakem, který zastaví v nové zastávce Kařez, bude rychlík R 828, jedoucí z Prahy hl. n. 27. 4. 2012 ve 23:29. V zastávce Kařez bude v 0:34.
Na další spoje (na Prahu ve 3:49 a na Plzeň v 5:08) už bude navazovat autobusový provoz.

 

 

Stavba zastávky Kařez je součástí projektu „Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany“, který je výraznou měrou spolufinancovaný Evropskou unií. Investorem projektu je státní organizace Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Nová zastávka Kařez nabídne po obou stranách 300 metrů dlouhé bezbariérové nástupiště s výškou 550 mm nad temenem kolejnice pro snadnější nástup
a výstup cestujících. Zastávka je vybavena dálkově ovládaným informačním systémem, přístřeškem pro cestující a kompletně osvětlena. Přilehlé parkoviště nabídne 20 parkovacích míst a bude také osvětlené. Důležitou informací pro cestující jistě je, že po zaniklé železniční stanici Zbiroh, jejíž kolejiště bude nadále sloužit pouze jako nákladiště pro sousedící vlečku, budou zastavovat všechny spoje osobní dopravy dle jízdního řádu, tedy i vybrané rychlíky a spěšné vlaky (aktuální platný jízdní řád je v příloze).

Z historie: Železniční stanice s označením Zbiroh je vzdálena od tohoto města cca 4 kilometry a nikdy se nenacházela na katastrálním území Zbirohu, ale v těsné blízkosti obce Kařez. Podle železničního historika Mojmíra Krejčiříka za svoje označení „Zbiroh“ vděčí stanice původnímu majiteli rozlehlého zbirožského panství, který od konce šedesátých let 19. století, stejně jako později jeho nástupci, napojení na železnici potřeboval pro chod ocelářských továren. Označení Zbiroh nesla na začátku 20. století dokonce ještě vzdálenější stanice (více než 10 km od města Zbiroh), a sice dnešní železniční stanice Kařízek. Po přejmenování „Zbirohu“ na Kařízek si označení Zbiroh ponechala výpravní budova, vystavěná v letech 1912‑13 (původně Zbiroh zastávka).
Z historického hlediska vůbec poprvé dochází k zániku označení Zbiroh a poprvé je užito skutečnosti odpovídající označení Kařez.

Zastávka Kařez je vzhledem k umístění doprovodných staveb (parkoviště s točnou pro autobusy) posunuta o 800 metrů dál od stanice Zbiroh směrem na Plzeň. Součástí zastávky jsou také bezbariérové chodníky a lávka přes dvoukolejnou trať (vizualizace zastávky po dokončení v příloze).

Oboustranný provoz zastávky bude dle harmonogramu prací na druhé traťové koleji zahájen počátkem 12. června 2012. Do té doby (po dobu jednokolejného provozu v úseku) budou na pravé straně (hotové) straně zastávky zastavovat i vlaky jedoucí směrem na Plzeň.

Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany

Stavba zajistí potřebné parametry modernizovaných tratí, prostorovou průchodnost pro ložnou míru UIC GC a třídu zatížení D 4. Úprava směrových poměrů je řešena tak, aby v ucelených úsecích bylo dosaženo maximální rychlosti 120 km/h pro klasické soupravy a 160 km/h pro soupravy s naklápěcí technikou.

Zhotovitelem stavby je „Sdružení SKANSKA – SSŽ – SUBTERRA“ s vedoucím sdružení a.s. Skanska. Členy sdružení jsou společnosti Skanska DS a.s. (vedoucí sdružení), Eurovia CS a.s. a Subterra a.s. Celkové investiční náklady na realizaci jsou
4 530 079 000 Kč.

Projekt Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany (součást III. tranzitního železničního koridoru) je spolufinancován Evropskou unií
z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Příspěvek EU může činit až 73,08 % z celkových způsobilých nákladů.

 

Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany
Termín zahájení projektu: červenec 2009
Termín ukončení projektu: říjen 2012
Délka optimalizovaného úseku 21,2 kilometru
Maximální rychlost po dokončení 120 km/h (160 km/h)
Nové nástupiště v zastávce Kařez 300 metrů
Historicky 1. vlak v zastávce Kařez 28. 4. 2012 v 0:34 (směr Plzeň)
1. vlak směr Praha (s návazností na IDS) sobota 28. 4. ve 3:49
1. vlak směr Plzeň (s návazností na IDS) sobota 28. 4. v 5:08

Soubory ke stažení

Kařez - fotografie ve vysokém rozlišení (47 MB) zip
Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC