Nové logo SŽDC podtrhuje jasnou roli a pozici firmy, zlepší povědomí o společnosti

19.06.2017

SŽDC nastavuje jasná pravidla firemní identity, která jsou v souladu s  hodnotami organizace, zvýší její image a přispějí k jasnému vnímání společnosti širokou veřejností. Klíčové proto bylo zpracování nového grafického písemného názvu organizace, doplňkového grafického symbolu a jednotného vizuálního stylu, který je aplikovatelný ve všech oblastech činnosti SŽDC. Letos v lednu vypsala státní organizace výběrové řízení na nové grafické ztvárnění loga, jehož vítězem se stalo studio Marvil. Vítězná podoba loga se poprvé objeví při prosincovém zveřejnění jízdního řádu pro rok 2018. Jeho implementace bude probíhat postupně během následujících let v rámci provozu, údržby a modernizace.


„Všichni si uvědomujeme složitost samotného názvu naší organizace. K tomu býváme širokou veřejností často vnímáni jako součást tzv. drah či historicky spojováni s Českými drahami. Chceme jednoduchou cestou, prostřednictvím jasného loga prezentovat význam a pozici SŽDC,“ uvádí náměstek generálního ředitele SŽDC Jiří Svoboda a doplňuje: „Naše firma patří k největším zaměstnavatelům v zemi. Je garantem tradice a zároveň přináší pokrok a modernizaci, je zcela spojena se železniční infrastrukturou. Převzetím výpravních budov jsme také v přímém kontaktu se zákazníky, pro veřejnost musíme být jasně čitelní.“

Současné logo SŽDC má několik podob s řadou neodborných zásahů, což ztěžuje správnou identifikaci organizace. Neumožňuje jednoduché aplikování ve všech grafických prostředích a také v malých velikostech. Navíc nevystihuje všechny oblasti činnosti SŽDC. K tomu není ošetřeno řádnou licenční smlouvou. Všechny tyto skutečnosti vedly k přípravě výběrového řízení na grafické ztvárnění nového loga, které se vypsalo letos v lednu. Oslovila se čtyři grafická studia: Studio Marvil s. r. o, Dynamo design s. r. o, Side2 s. r. o. a STUDIO NAJBRT s. r. o. Forma oslovení se zvolila z důvodu velikosti SŽDC, tedy potřebou vysoké odbornosti a zkušenosti grafických studií. Samotné výběrové řízení proběhlo ve dvou kolech, vítězem se stalo studio Marvil s. r. o.

Vítězné logo nejlépe reflektuje zadání SŽDC. Nutnost zachování stávajícího písmenného složení značky, doplnění o grafický symbol, který je součástí loga a je zároveň samostatně aplikovatelný. Nejlépe vystihuje činnost organizace, tedy spojení SŽDC s železniční infrastrukturou. Podstatná je i srozumitelnost a zapamatovatelnost loga.

„Jako ústřední motiv jsme zvolili písmeno Ž stylizované jako schéma kolejiště, tři paralelní koleje propojené výhybkou. Symbol Ž je zároveň zkratkou slova Železnice, které nejlépe shrnuje jinak dlouhý a pro širší veřejnost obtížně zapamatovatelný název Správa železniční dopravní cesty. Ž jako železnice je nejlepší způsob, jak společnost SŽDC učinit všeobecně srozumitelnou a zapamatovatelnou,“ vysvětluje Pavel Zelenka ze Studia Marvil.

Hodnota celé zakázky činí 1, 9 milionu korun, zahrnuje samotné logo, zpracování grafického manuálu loga a jednotného vizuálního stylu SŽDC a také veškeré převedení autorských a duševních práv na státní organizaci. Obměna loga bude probíhat s ohledem na minimalizaci nákladů postupně během následujících pěti let v rámci provozu, údržby a modernizace. Poprvé využije SŽDC nové logo při zveřejnění nových jízdních řádů pro rok 2018.

 

    

    
 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC