Výstavba přestupního terminálu Nové Údolí

18.08.2011

Nové Údolí, 18. srpna 2011 - Stavba malá svým rozsahem, ale velká významem, spolufinancována Evropskou unií v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 – Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013, trvala necelé
3 měsíce, se dnes dočkala svého slavnostního ukončení.
Investorem této akce je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), státní organizace (Stavební správa Plzeň). Zhotovitelem stavby je společnost EDIKT a.s., projektovou dokumentaci zpracovala firma SUDOP Projekt Plzeň a.s.

 

 

 

 

 

Výstavba přestupního terminálu je součástí rozvoje turistického ruchu v rámci přeshraniční spolupráce mezi regiony ČR, Bavorska a Rakouska s názvem Turistická dopravní síť Dunaj – Ilz – Vltava. Jeho první částí realizovanou s finanční podporou EU z prostředků Cíle 3 byla akce „Revitalizace železniční tratě Pasov –Waldkirchen – Freyung“ dokončená v roce 2011. Partnerem této části projektu byl na základě usnesení zastupitelstva (stejně jako v tomto případě) Jihočeský kraj. V dalších částech projektu je počítáno s rozvojem veřejné přeshraniční dopravy a propojení sítě cyklostezek.       

„Smysluplnost a návaznost projektů je jedním ze základních principů rozhodování SŽDC při rozvoji železniční infrastruktury České republiky“, říká Ing. Pavel Habarta, MBA, pověřený řízením SŽDC a dodává: „Součástí stavby bylo například prodloužení stávajícího nástupiště, realizace nového osvětlení, vybudování přístřešků nad částí nástupiště, výstavba nové rampy pro imobilní občany, vybudování krytého přístřešku, točny autobusů a provedení nezbytných terénních úprav a zpevněných ploch. Hlavním důvodem realizace výše uvedené stavby je zajištění přeshraniční dopravy a zde bylo navrženo kompromisní řešení kombinované dopravy autobusové a vlakové mezi českou a německou stranou“.

Nové Údolí na Šumavě je jedním z nejkrásnějších míst v České republice. Leží na státní hranici s Německem v nadmořské výšce přes 800 metrů, bývalo rušnou pohraniční osadou, dnes však zde kromě jedné chalupy najdete pouze bývalý celní úřad pro pěší
a malé romantické nádraží.

Právě železnice udělala z Nového Údolí to, čím je dnes - rušným turistickým cílem mnoha návštěvníků z ČR i zahraničí. Stavba přestupního terminálu na česko-německém pomezí přispěla ke zkvalitnění a dalšímu nárůstu cestovního ruchu v této turisticky atraktivní lokalitě Jihočeského kraje.

Přestože se ještě před několika lety objevovaly snahy o obnovení železnice v její historické podobě (trať byla zrušena po
II. světové válce), je železniční zastávka Nové Údolí ukončením regionální jednokolejné trati Číčenice – Volary – Nové Údolí. Rozšíření zastávky je vyvoláno zvýšeným zájmem cestujících v atraktivní turistické příhraniční oblasti na území Národního parku
a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Autobusový most nahradí dřívější vlakové spojení mezi Novým Údolím a Waldkirchenem
v SRN a kromě turistiky má posílit i další regionální přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Realizace stavby umožnila zahájit dosud neexistující veřejnou přeshraniční dopravu mezi Jihočeským krajem a Dolním Bavorskem.  

Návazná autobusová doprava je zkoordinována s jízdními řády Českých drah a.s. a železnice Ilztalbahn a bude vedena
o víkendech čtyřmi páry spojů v turistické sezóně (v létě 2011 do konce září). Ve vlacích Českých drah, návazných autobusech
i vlacích Ilztalbahn jsou vzájemně uznávány vybrané druhy jízdenek. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách www.cd.cz/jiznicechy.

 

Základní parametry stavby  
Prodloužení nástupiště 20 m
Úprava nástupištní rampy 8 m
Celková délka nové nástupištní hrany 108 m
Zastřešení nástupiště 15 m
Přístřešek pro cestující 1 ks
Obratiště pro autobusy 1 ks

 

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 85 % nákladů, a to v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 – Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Národní spolufinancování pro tento projekt poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Náklady výstavby terminálu představují částku necelých 5 mil. Kč.

 

                                 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC