Nový elektrodispečink Křenovka v Praze

25.05.2009

Nové spojení v Praze má moderní elektrodispečink

budovaPraha, 25. května 2009 – Nový řídicí systém splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost, spolehlivost a bezvýpadkový provoz ústředního ovládání elektrifikovaných tratí. Pro umístění nového elektrodispečinku Praha byla vybrána budova bývalé trakční měnírny Křenovka na zhlaví žst. Praha hlavní nádraží vystavěná v letech 1925 – 1927 jako součást elektrizace pražských nádraží. Přes 80 let starý objekt Křenovka, mj. zapsaný na seznam kulturních památek, tak nyní po rekonstrukci hostí nejmodernější současné technologie.

Stavba elektrodispečinku v Praze-Křenovce je jedním z objektů Nového spojení a nahrazuje původní provizorní řídící stanoviště elektrodispečerů Praha, umístěné v budově napájecí stanice Třešňovka ve Vršovicích. Pracoviště se stane centrálním elektrodispečerským řídícím stanovištěm SEE Praha pro oblast Praha a Středočeský kraj. V současné době přímo řídí provoz napájecích stanic, trakčního vedení, rozvodů 6 kV pro napájení zabezpečovacího zařízení a vybraných elektrických silnoproudých zařízení ze dvou dispečerských pracovišť a je připraveno třetí pracoviště pro zapojení řídící techniky, která bude přepojena z dosavadního pracoviště elektrodispečera Kolín. Zároveň zde vzniká centrální dohledový dispečink železničního uzlu Praha. Bude zde soustředěn dohled nad provozem důležitých zařízení sloužících k bezpečnému provozování a obsluze železniční dopravní cesty. Na dohledové pracoviště budou vyvedeny a dozorovány zařízení zajišťující bezpečný provoz tunelů, kamerové systémy, elektrické požární signalizace, pult centrální ochrany objektů ve správě SDC Praha, současně bude sloužit jako ohlašovací pracoviště pro provoz eskalátorů a výtahů a dalších technických zařízení a to včetně komunikačního spojení na jednotlivé složky záchranného integrovaného systému.

Původní pracoviště elektrodispečerů Třešňovka bylo v provozu od 70. let minulého století a již nevyhovovalo jak po stránce technické stále rostoucímu objemu řízených objektů a prvků elektrických stanic a trakčního vedení v obvodu SEE Praha, tak po stránce pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců.

Již při přípravě stavby Nového spojení bylo zřejmé, že další výrazné rozšíření ústředně ovládaných elektrických zařízení, které stavba nejen Nového spojení, ale i modernizace tratí v obvodu SDC Praha přinese, už elektrodispečerské stanoviště Třešňovka kapacitně nepojme. Současně bylo nutné i modernizovat vlastní technologii elektrodispečinku u které je nezbytná vysoká spolehlivost a to jak po stránce HW i SW.

Bývalá trakční měnírna Křenovka na zhlaví žst. Praha hlavní nádraží sloužila od roku 1927. Zároveň zde byla umístěna i remíza a technologie pro odstavování a dobíjení posunových akumulátorových lokomotiv. Po ukončení provozu napěťovou soustavou 1500 Vss a přechodu na soustavu 3000 Vss byla původní technologie nahrazena novou převoznou měnírnou a v uvolněných prostorách prováděl tehdejší provozovatel Elektroúsek ČSD Praha opravy transformátorů. V 70. letech byla činnost opravny transformátorů utlumena a budova Křenovky byla využívána jen omezeně. Po vybudování a uvedení měnírny Balabenka do provozu byl ukončen i provoz pojízdné měnírny.

V rámci stavby Nového spojení byla provedena rekonstrukce budovy. Pro nový účel byly provedeny stavební úpravy a změněna vnitřní dispozice. Protože se jedná o objekt zapsaný na seznam kulturních památek, byl podle požadavků a pod dohledem památkářů obnoven původní vnější vzhled budovy z roku 1927 a zachovány vybrané části interiéru včetně mostového jeřábu s nosností 15 tun.

Pro ústřední dálkové řízení pevných trakčních a silnoproudých zařízení byl nasazen automatizovaný systém dispečerského řízení RTIS firmy Supervisory systems Brno. Technické vybavení řídicího systému je 100% zálohované ve zdvojené technologické LAN síti. Jádro řídicího systému tvoří dva systémové servery ProLiant DL580 firmy HP, každý s dvěma čtyřjádrovými 64-bitovými procesory, které jsou zapojené do clusteru. V případě výpadku některého serveru zajišťuje aplikační programové vybavení automatické převzetí zátěže nevypadlým serverem. Centrální archivace provozních dat a událostí probíhá na interních sdílených a vzájemně zrcadlených diskových polích serverů. Pracovní stanice jsou zapojené do zdvojené LAN sítě a jsou typu WorkStation xw4600 firmy HP. Dispečerské pracovní stanice jsou nakonfigurovány jako tříobrazovkové, stanice pro systémový dohled a údržbu systému jako dvouobrazovkové, vždy se společnou klávesnicí a myší s ohledem na co nejvyšší ergonomii a bezpečnost práce. Pro připojení telemetrických dat z řízené technologie jsou nasazeny zdvojené routery a terminálové servery. Aplikační programové vybavení zajišťuje automatické přepínání ethernetových a seriových linek v případě výpadku některého zařízení. Celý systém je připojen k optickému přenosovému systému uzlu Praha prostřednictvím zařízení Cisco ONS 15305. Technické vybavení dispečerského řídicího systému doplňuje přehledová vizualizace vytvořená pásem devíti velkoplošných zobrazovačů Mitsubishi o úhlopříčce 67“ (170 cm) s projektory typu DLP, na kterých se zobrazuje přehledové schéma celé řízené technologie.

Programové vybavení dispečerského řídicího systému lze rozdělit na systémové a aplikační. Systémovou část tvoří 64-bitový operační systém RedHat LINUX na serverech a pracovních dispečerských stanicích. Na serverech je rozšířen systémovou nadstavbou pro práci v reálném čase, s clustry a SQL databází. Aplikační programové vybavení RTIS poskytuje dispečerům nástroje pro řízení, vyhodnocování i zpětnou analýzu technologických dějů a činností. Klade důraz na bezpečnost, spolehlivost, otevřenost a podporu uznávaných standardů. Poskytuje plně grafické uživatelské rozhraní s funkcemi mnohonásobného zobrazení aplikačních oken na více monitorech, zvětšováním a posouváním obrazu, intuitivním ovládáním systému, kontextovou nápovědou a on-line generací bez narušení řídícího procesu. Řídicí systém splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost, spolehlivost a bezvýpadkový provoz ústředního ovládání elektrifikovaných tratí.

Výstavbou a zprovozněním dispečinků Praha Křenovka získává SDC SEE Praha moderní systém centrálního řízení elektrických zařízení všech provozovaných napěťových hladin, který odpovídá současné technické úrovni. V neposlední řadě zajišťuje i odpovídající pracovní prostředí zaměstnancům – elektrodipečerům. Tito zaměstnanci, pracují ve 12 hodinových směnách v nepřetržitém provozu, často ve stresových situacích a pod tlakem a na jejich bezchybné rozhodovací schopnosti z velké míry závisí plynulost a bezpečnost provozu na dopravní cestě a bezpečnost zaměstnanců pracujících na železnici i civilních osob.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC