Díky rekonstrukci budou vlaky na hlavním nádraží v Olomouci brzdit až u nástupišť

14.10.2013

Olomouc, 14. října 2013 – Významný železniční uzel Olomouc čeká v následujících třech letech rozsáhlá rekonstrukce. Její součástí bude rovněž úprava kolejiště, která umožní zvýšení rychlosti až na 160 km/h. Vlaky tedy budou moci jet stejně rychle jako na již modernizovaných přilehlých úsecích a začnou brzdit prakticky až u nástupišť. Jedna z nejfrekventovanějších stanic u nás navíc získá další ostrovní nástupiště. Nejen tato zlepšení přinese stavba, kterou dnes slavnostně zahájila Správa železniční dopravní cesty.

 

 

Na olomouckém hlavním nádraží dojde ke komplexní rekonstrukci hlavních a předjízdných kolejí, zmodernizují se všechna stávající nástupiště včetně zastřešení, jejich nástupní hrany budou v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí. Kapacitu stanice zvýší nové, páté nástupiště. Přístup k němu umožní kromě prodloužení starého podchodu také již připravený výstup z druhého podchodu, který už několik let spojuje celé nádraží s terminálem MHD a městskou částí Hodolany. Bezbariérový přístup na všechna ostrovní nástupiště zajistí nové výtahy, cestující rovněž ocení celkovou rekonstrukci starého podchodu.

Změna polohy některých staničních kolejí bude znamenat zlepšení komfortu pro cestující. Druhé nástupiště tak bude sloužit výlučně spojům ve směru Česká Třebová – Přerov, což umožní pohodlný přestup cestujících z vlaku vyšší kategorie do nižší a opačně bez nutnosti přecházení mezi nástupišti. Obdobný způsob využití bude mít třetí nástupiště, které bude stejné služby nabízet pro vlaky ve směru Ostrava (Přerov) – Praha. V dopravní špičce bude možno ve stanici současně odbavit čtyři vlaky na hlavní koridorové trati a dalších sedm ve zbývajících směrech. Celkem tedy půjde o 11 vlaků najednou.

Kolejové řešení umožní v hlavních staničních kolejích jízdu rychlostí 160 km/h, v osobním nádraží pak bude snížena na 140 km/h. V ostatních kolejích se bude moci jezdit 40 až 60 km/h. Ke klidnější jízdě přispěje nový železniční svršek včetně bezstykové koleje. Jeho konstrukce zajistí bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší stanovené hmotnosti na nápravu 22,5 t. Celkem 96 výhybek získá elektrický ohřev pro bezproblémový provoz i v zimním období.

Významnou částí stavby je modernizace mostů a propustků, které se nacházejí v daném úseku. Vlakové cesty do všech traťových směrů budou zabezpečeny novým staničním zabezpečovacím zařízením (elektronickým stavědlem), které spolu s výše uvedenými úpravami jízdu maximální povolenou rychlostí. Novější typ zabezpečení získají rovněž dva přejezdy.

Do stavby je zahrnuta také modernizace trakčního vedení v celé stanici. Dále bude modernizováno sdělovací zařízení včetně zřízení nových integrovaných telekomunikačních zařízení a rovněž se vybuduje nový automatizovaný systém dispečerské řídicí techniky. Stávající odjezdové a příjezdové tabule budou vyměněny za nové. Ve stanici se současně rozšíří informační systém pro cestující. Pro snadnější řízení vlakové dopravy se nainstaluje nový barevný kamerový systém, který bude sledovat nástupištní hrany a podchody, další pak usnadní řízení posunu.

Stavba je navržena ke spolufinancování z Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Celková míra podpory činí 83,1 % způsobilých výdajů. Zbývající část je spolufinancována z národních zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitelem je sdružení firem OHL ŽS a Alpine Bau CZ.

 

Název stavby Rekonstrukce žst. Olomouc
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
Zhotovitel Sdružení REŽOL:
OHL ŽS, a.s., a ALPINE Bau CZ s.r.o.
Rychlost v kolejích č. 201 a 202 – 160 km/h, č. 1 a 2 – 140 km/h
Začátek a konec stavby km 83,422 směr Česká Třebová, km 204,850 směr Přerov
Délka kolejí 16 777 m
Termín zahájení 09/2013
Termín dokončení 08/2016
Celkové náklady stavby 3 110 985 094 Kč
Vlastní investice (bez DPH) 1 894 181 346 Kč (vysoutěžená cena zhotovitele)

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC