Slavnostní ukončení projektu Optimalizace trati Beroun – Zbiroh

25.05.2012

Zdice, 25. května 2012 – Další významný úsek III. tranzitního železničního koridoru je dokončen. Hlavní náplní stavby byly především úpravy zemního tělesa a kolejové úpravy vč. směrových posunů, za účelem zvýšení rychlosti
a bezpečnosti provozu, při dosažení kvalitativně vyšších parametrů z hlediska přechodnosti a prostorové průchodnosti. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Projekt za téměř 4,8 miliardy korun provedlo sdružení zhotovitelů Skanska, EUROVIA CS a Viamont DSP.

 

 

Stavba „Optimalizace trati Beroun – Zbiroh“ je součástí souboru samostatných staveb, které jsou realizovány v prioritní části
III. tranzitního železničního koridoru v časovém horizontu roku 2006–2016. Náměstek SŽDC pro modernizaci dráhy Petr Šlegr k dokončenému projektu uvedl: „Traťová rychlost je po provedené optimalizaci pro klasické soupravy 100 -  120,
pro soupravy s naklápěcí technikou až 160 kilometrů v hodině. Časová úspora dosažená optimalizací daného úseku se
pro jednotlivé druhy vlaků pohybuje v řádu do 10 minut. Rozhodujícím přínosem je dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC a ložné míry UIC – GC.“
Rozsáhlé úpravy a rekonstrukce byly provedeny také na umělých stavbách, trať je oproti původnímu stavu výrazně narovnána včetně jedné tunelové přeložky. Hloubený tunel Osek je dlouhý 324 metrů. Rekonstrukcí prošla celá řada mostních objektů, zvýšeného zabezpečení se dočkaly železniční přejezdy na trati a nové je také trakční vedení.

Jindřich Topol ze společnosti Skanska za sdružení zhotovitelů stavby poznamenal, že „stavební úpravy byly řešeny jednak
v trase stávající koleje, ale ve značném rozsahu, v délce přes 7,5 kilometru, i mimo stávající drážní těleso. Ze stavařského hlediska se tak vlastně jednalo o výstavbu části zcela nové trati, čímž byl projekt zajímavější:“
Narovnání oblouků umožnilo splnit záměr zvýšení traťové rychlosti. Celý úsek stavby je elektrizován střídavou trakční soustavou 25 kV 50 Hz. V mezistaničním úseku Beroun – Zdice se nachází v km 41,078 (mimo stavbu) styk trakčních soustav – stejnosměrné 3 kV a střídavé 25 kV, 50Hz. Zabezpečovací zařízení je 3. kategorie, ovládané dálkově z dispečerského řídícího pracoviště.

Zvýšeného pohodlí se dočkala cestující veřejnost. Postavena jsou nová nástupiště ve stanicích a zastávkách s výškou nástupištní hrany 550 mm nad temenem kolejnice, pro pohodlné nastupování a vystupování, přístupové trasy k vlakům jsou bezbariérové.
V železničních stanicích Zdice, Hořovice a na zastávce Praskolesy jsou zřízeny nové podchody. Na nový podchod ve Zdicích navazuje výstupní rampa včetně chodníku ve směru k městu. Stavba řeší rovněž vybudování zařízení technologie, které tvoří především nové moderní sdělovací a zabezpečovací zařízení pro zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Podél celé trati jsou položeny nové kabely, které propojily celý systém zabezpečení jízd vlaků a řízení provozu do jednoho centrálního pracoviště
v Praze. Výstavba sdělovacího zařízení zahrnuje rovněž instalaci elektrické požární signalizace v jednotlivých stanicích, elektrickou zabezpečovací signalizaci, kamerový systém, rozhlasové zařízení apod. Součástí stavby byla i výstavba protihlukových stěn
v délce cca 6,5 km, v souladu s požadavky hygienických norem a předpisů.

Projektovou dokumentaci stavby zpracovala akciová společnost METROPROJEKT Praha, zhotovitelem se na základě výběrového řízení stalo „Sdružení SKANSKA – SSŽ – VIAMONT DSP“ sestávající se z firem Skanska, EUROVIA CS, a VIAMONT DSP

Finanční prostředky pro tento projekt poskytl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a rovněž byla Evropské komisi předložena žádost o spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava. Příspěvek z Fondu soudržnosti Evropské unie může být ve výši 73,7 % ze způsobilých nákladů, tedy částka až 3 388 297 234 Kč. Celkové investiční náklady představují 4 772 100 000 Kč.

       

   

Vybraná data o stavbě    Optimalizace Beroun - Zbiroh
 Délka optimalizovaného úseku  24 km
 Zahájení stavby  2008
 Ukončení stavby  2012
 Železniční mosty rekonstruované  19 ks
 Železniční mosty nové  9 ks
 Nástupiště ostrovní  900 metrů
 Nástupiště boční  340 metrů
 Rekonstrukce přejezdů  4 ks

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC