SŽDC zmodernizovala výhybky na moravských tratích

13.05.2016

Olomouc, 13. května 2016 – Správa železniční dopravní cesty ukončila modernizaci výhybek na jednokolejných tratích v obvodu Oblastního ředitelství Olomouc a v železničních stanicích Zábřeh na Moravě a Hranice na Moravě. Hlavním přínosem projektu je zajištění větší plynulosti dopravy a zvýšení bezpečnosti železničního provozu.
 


„V rámci stavby došlo k modernizaci výhybek, které získaly elektrický ohřev pro bezproblémový provoz po celý rok. Původní výhybky byly v zimních podmínkách sjízdné jen s omezením a vyžadovaly častou kontrolu a čištění,“ shrnul hlavní předmět projektu generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Před realizací stavby byly dopravny Drahanovice a Třebčín a železniční stanice Věžky, Jindřichov na Moravě a Hlubočky bez technologie elektrického ohřevu výhybek (EOV). V důsledku chybějícího ohřevu docházelo k narušení plynulosti dopravy, a to zejména v zimním období. V železničních stanicích Zábřeh na Moravě a Hranice na Moravě byla již technologie EOV zavedena dříve a v rámci této stavby došlo k jejímu doplnění.

Projekt vychází z globálního cíle prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy mimo transevropskou síť TEN-T. Díky této stavbě bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem: Zřízení EOV na jednokolejných tratích v obvodu OŘ Olomouc a doplnění EOV v žst. Zábřeh na Moravě a žst. Hranice na Moravě činily 16 792 402 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 7 407 117 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem byla společnost Elektrizace železnic Praha a.s.
 

Název stavby Zřízení EOV na jednokolejných tratích v obvodu OŘ Olomouc
a doplnění EOV v žst. Zábřeh na Moravě a žst. Hranice na Moravě
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Elektrizace železnic Praha a.s.
Termín zahájení stavby 02/2014
Termín dokončení 08/2014
Celkové náklady stavby 16 792 402 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 7 407 117 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC