SŽDC zlepšila parametry tratě z Ostravy do Havířova

13.12.2016

Ostrava-Kunčice, 13. prosince 2016 – Správa železniční dopravní cesty zlepšila parametry trati z Opavy východ do Českého Těšína v úseku Ostrava-Kunčice – Havířov. Hlavním cílem projektu bylo její uvedení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.

„Největším přínosem stavebních prací na trati 321 je především zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti provozu. Realizace projektu umožnila v uvedeném úseku zvýšit traťovou rychlost až na 100 km/h, což se příznivě projeví zkrácením jízdních dob,“
uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

„V rámci stavby jsme na uvedené trati provedli kompletní výměnu kolejí a obnovu systému odvodnění. V zastávce Šenov jsme upravili nástupiště a instalovali nové osvětlení z důvodu zvýšení bezpečnosti cestujících,“ řekl Vladimír Kotrík, projektový manažer Skanska. Úpravou dále prošly mostní objekty, propustky a trakční vedení společně s kolejovými konstrukcemi. Došlo také k rozsáhlému pročištění příkopů a obnovení jejich funkcí.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy na transevropské síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 321 Opava východ – Ostrava – Havířov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice – Havířov činily 502 865 337 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 382 323 909 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla společnost Skanska.
 

Název stavby Trať 321 Opava východ – Ostrava – Havířov – Český Těšín,
úsek Ostrava-Kunčice – Havířov
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé Skanska a.s.
Skanska SK a.s.
Termín zahájení 09/2015
Termín dokončení 11/2016
Celkové náklady stavby 502 865 337 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 382 323 909 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC