Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou zlepšila její parametry

03.06.2016

Chrudim, 3. června 2016 – Správa železniční dopravní cesty zlepšila parametry části železniční trati Pardubice – Havlíčkův Brod. Hlavním cílem projektu bylo její uvedení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.


 

V rámci stavby byly provedeny úpravy železničního svršku a spodku u traťových a staničních kolejí, výměna kolejového roštu, výstavba nových nástupišť, přestavba stávajících železničních stanic i přejezdů a obnova sdělovací a zabezpečovací techniky. Došlo také k úpravám kabelizace, reprofilaci odvodňovacích příkopů a sanaci kolejového lože a vybraných propustků.

„Přínosem revitalizace je především zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti na trati. Cestující jistě ocení také zkrácení jízdních dob i pohodlnější a bezpečnější pohyb na nově vybudovaných nástupištích,“ shrnul pozitivní dopady stavby generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Stavbaři vybudovali nová ostrovní nástupiště ve stanicích Chrudim, Slatiňany a Hlinsko v Čechách. Rekonstrukcí prošly také mezistaniční úseky Chrást u Chrudimi – Slatiňany a Slatiňany – Chrudim. Mezi zastávkami Vrbatův Kostelec a Prosetín došlo ke zřízení nové výhybny Cejřov.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy mimo transevropskou dopravní síť TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, snížení provozních nákladů a zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou činí 995 777 500 bez DPH. Investorem byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 782 768 776 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotoviteli stavby byly společnosti EUROVIA CS, GJW Praha, Chládek a Tintěra, Pardubice a HOCHTIEF CZ.

 

Název stavby Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé EUROVIA CS, a.s.
GJW Praha, spol. s r.o.
HOCHTIEF CZ, a.s.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Termín zahájení 5/2015
Termín dokončení 7/2016
Celkové náklady stavby 995 777 500 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 782 768 776 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC