Správa železniční dopravní cesty spouští pilotní projekt, který zlepší zabezpečení železničních přejezdů

18.09.2013

Rumburk, 18. září 2013 – Dnes slavnostně odstartovala investiční akce SŽDC nazvaná Přejezdy v úseku Rumburk – Dolní Poustevna, pilotní projekt, jejímž smyslem je modernizace zabezpečovacích zařízení prvních třinácti železničních přejezdů. Projekt, který spolufinancuje Evropská unie, si klade za cíl zmodernizovat v následujících letech další stovky technicky zastaralých železničních přejezdů. Správa železniční dopravní cesty tímto krokem opět významně přispívá ke zvýšení bezpečnosti na železnici.

 

 

Realizace projektu začala již v průběhu prázdnin. Celkem zahrnuje čtyři soubory vybraných železničních přejezdů:

  • Šluknov – Velký Šenov v km 10,039; 10,244 a 10,601 – přejezdy projdou rekonstrukcí mechanických přejezdových zařízení.
  • Světelné přejezdové zařízení v obvodu železniční stanice Mikulášovice dolní nádraží v km 19,912; 20,035 a 20,591 – rekonstrukce zařízení.
  • Rumburk – Velký Šenov v km 7,020; 14,661; 14,916 a 15,051 – výstavba světelného přejezdového zařízení.
  • Velký Šenov – Dolní Poustevna v km 16,680; 21,118 a 23,981 – výstavba světelného přejezdového zařízení.

 

Uvedené železniční přejezdy nebyly vybrány náhodně, jedná se převážně o přejezdy označené výstražnými kříži, případně o přejezdy zabezpečené mechanickými závorami obsluhované dopravními zaměstnanci nebo již vysloužilé zabezpečovací zařízení z roku 1972. Cílem stavby je vybavit výše uvedené železniční přejezdy moderním světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie bez závor, ovládané automatickou jízdou vlaku. Modernizace zabezpečovacího zařízení železničních přejezdů nejenom omezí vliv lidského činitele, ale zvýší i spolehlivost celého zařízení a přispěje k plynulosti železničního a silničního provozu.

Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech je i nadále jednou z hlavních priorit Správy železniční dopravní cesty. „Každým rokem proto vkládáme do zvýšení bezpečnosti na přejezdech stovky milionů korun. Jen pro představu, v následujících dvou letech půjde o téměř dvě miliardy korun,“ popsal rozsah připravovaných investičních akcí generální ředitel SŽDC Jiří Kolář. Za tyto prostředky se kompletně zmodernizuje zhruba 400 přejezdů po celém území České republiky.

SŽDC má ve své zprávě 8 070 železničních přejezdů, zabezpečení některých z nich již neodpovídá současným trendům bezpečnosti silniční a železniční dopravy. Snahou SŽDC je a vždy bude zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech.

Zhotovitelem stavby se na základě veřejné obchodní soutěže stala společnost AŽD Praha, s.r.o., vedoucí účastník sdružení s názvem Přejezdy Rumburk - Dolní Poustevna. Ostatní účastníci sdružení jsou: MONZAS spol. s r.o. a NTD group, a.s., Ústí nad Labem.

Vysoutěžená cena stavebního díla činí 67 236 057 Kč bez DPH. Stavba je spolufinancována z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Uvolňování prostředků na financování stavebního projektu se řídí příslušnými rozpočtovými pravidly pro rozpočtové období 2007–2013. Příjemcem prostředků pro realizaci stavebního projektu je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, která je současně objednatelem stavebních prací v rámci stavebního projektu a smluvní stranou Smlouvy o dílo uzavřené se zhotoviteli jednotlivých úseků stavebního projektu.

Maximální příspěvek EU bude 59 848 034 Kč, což činí 85 % ze způsobilých výdajů. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Funkci technického dozoru stavby plní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, stavební správa západ.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

Fotogalerie

Typový stav přejezdů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC