Pilotní projekt ETCS v České republice dokončen

26.10.2011

 

 

Praha/Kolín, 26. října 2011 - V úseku Poříčany – Kolín byl realizován pilotní projekt Evropského vlakového zabezpečovače (ETCS). Hlavním cílem pilotního projektu je implementace systému ETCS do podmínek železnice ČR. Pilotní projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti.

Investorem projektu je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC).

Ing. Jiří Martínek z ředitelství SŽDC při dnešním slavnostním ukončení projektu připomněl, že: „Pilotní projekt Poříčany – Kolín zahrnoval jak traťovou část, sestávající z nepřepínatelných balíz a radioblokové centrály navázané na stávající zabezpečovací zařízení, tak vybavení dvou lokomotiv a jedné elektrické jednotky palubními částmi ETCS včetně modulu STM LS, který umožňuje takto vybaveným vozidlům pohyb po tratích vybavených pouze národním vlakovým zabezpečovačem LS.“

Úsek pilotního projektu tvoří část I. tranzitního železničního koridoru (TŽK), česká část Evropského ETCS Koridoru E, v délce 22 km, jedná se o dvojkolejnou trať s traťovou rychlostí 160 km/h, v daném úseku se nachází tři železniční stanice. První etapa projektu (do poloviny roku 2006) se věnovala specifikaci požadavků na reakce systému ETCS implementovaného do podmínek železnice v České republice. Jednalo se především o navázání tohoto složitého systému, založeného na bázi výpočetní techniky, na existující národní systémy železničních zabezpečovacích zařízení při respektování provozních pravidel. V průběhu první etapy projektu došlo k dohodě mezi dodavatelem a investorem, že systém ETCS dodaný v rámci pilotu bude v souladu s verzí systémových specifikací SRS 2.3.0, které byly, v té době, Evropskou komisí požadovány pro zařízení, kterými budou vybaveny evropské koridory ETCS.

Druhá etapa byla zaměřena na vývoj a konstrukci součástí umožňujících navázání systému na národní zabezpečovací zařízení a provoz tohoto systému v českých podmínkách. Montáž hardwaru systému ETCS na traťovém úseku byla ukončena v roce 2008 včetně oživení radioblokové centrály (RBC). V témže období byla dokončena montáž mobilních částí systému ETCS na jedné lokomotivě řady 362, jedné lokomotivě řady 151 a jedné elektrické jednotce 471/971.

Následovaly integrační testy systému a úpravy softwaru. Komplexní testování bylo vedle dalších podmínek nezbytné pro zahájení schvalovacího procesu. Vzhledem ke složitosti systému, nezbytnému komplexnímu testování, posouzení bezpečnosti implementovaného systému a provedení schvalovacího procesu dle pravidel stanovených směrnicemi Evropské komise pro interoperabilitu, bylo nutno problematice komplexního testování a posouzení systému věnovat všechen prostor do ukončení pilotního projektu.

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel: Ansaldo STS, Itálie
Náklady na realizaci: 10 744 757 EUR

Tento projekt je spolufinancován EU z Fondu soudržnosti. Příspěvek EU dle Rozhodnutí Evropské komise činí částku 7 350 000 EUR (75 % uznatelných nákladů stavby).

Datum zahájení projektu: červenec 2005
Datum ukončení: září 2011

Výsledky a zkušenosti z pilotního projektu mezi Poříčany a Kolínem jsou využity v rámci zadání veřejné soutěže na první stavbu systému ETCS v úseku Břeclav st. hranice – Kolín, jejíž realizace by měla začít na přelomu roku 2011/2012.

Další rozvoj ETCS v ČR:
Do roku 2015 je pro ČR prioritou výstavba ETCS na I. TŽK tj. na české části ETCS Koridoru E. Je plánována ve dvou etapách:

1. Kolín – Břeclav státní hranice s Rakouskem a Slovenskem
2. Kolín – Praha – Děčín státní hranice Německem

Tyto stavby, které jsou zároveň součástí Koridor E, jež byly schváleny Evropskou komisí v rámci programu pro rozvoj transevropských dopravních sítí (TEN-T) a jsou spolufinancovány EU ve výši 50 % z uznatelných nákladů.

 

   


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC