Rekordní příspěvek pro projekt "Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní – Cheb"

15.09.2010

Praha, 14. září 2010 - Evropská komise schválila dosud nejvyšší finanční příspěvek pro Českou republiku z Fondu soudržnosti na projekt „Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní – Cheb“. Jedná se o v pořadí již čtvrtý velký železniční projekt schválený Evropskou komisí ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava předložený Evropské komisi státní organizací Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Příspěvek EU pro spolufinancování tohoto projektu, který je zařazen do prioritní osy č. 1 "Modernizace železniční sítě TEN-T" Operačního programu Doprava, činí 116 710 460,- EUR, což představuje 56 % celkových investičních nákladů. Celkové investiční náklady na realizaci představují částku 5 139 mil. Kč.

Projekt „Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) – Cheb (mimo)“ je součástí Transevropské dopravní sítě a také jeho prioritního projektu č. 22. Z hlediska dopravní politiky ČR je tato trať Praha – Plzeň - Norimberk součástí III. národního tranzitního železničního koridoru (III. TŽK st. hranice NSR /ČR - Cheb – Plzeň – Praha – Česká Třebová – Přerov – Ostrava- Mosty u Jablunkova st. hranice ČR/SR). Sekce Planá u M.L. – Cheb se nachází v západní části Plzeňského a Karlovarského kraje.

Hlavním účelem projektu je uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Tyto parametry vyplývají z mezinárodních dohod AGC, AGTC a standardů pro interoperabilitu. Souhlasem s těmito dohodami se ČR zavázala ke zkvalitnění železničních tratí pro osobní a nákladní dopravu. Dalším cílem projektu je dosáhnout vyšších rychlostních parametrů trati pro zkrácení jízdní doby osobních i nákladních vlakových spojů. Rozhodujícím přínosem je dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC, ložné míry UIC – GC, modernizace stávajícího zabezpečovacího zařízení, zajištění požadované propustnosti a zvýšení maximální traťové rychlosti na až 150 km/h. Důležitým přínosem projektu je také zvýšení bezpečnosti železničního provozu.


Předcházející schválené projekty ke spolufinancování EU: „Optimalizace trati Benešov – Strančice“, „Elektrizace trati Letohrad – Lichkov“ a Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, I. část Doubí u Tábora – Tábor“.


Diskuse

Diskuse je zatím prázdná.
Vložit příspěvek
Vyjma zvýrazněných, příspěvky v diskusi nevyjadřují stanovisko SŽDC.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC