V Plzni vznikne díky výstavbě přesmyku domažlické trati nová dvoukolejná zastávka

04.04.2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně zahájila třetí část modernizace uzlu Plzeň. V rámci výstavby takzvaného přesmyku domažlické trati vybuduje sdružení firem Swietelsky Rail CZ a Swietelsky stavební během 23 měsíců novou dvoukolejnou železniční trať v oblasti stávající zastávky Plzeň-Skvrňany. V Domažlické ulici pak vznikne přeložka silnice I/26 mimo obytnou zónu.Právě začínající stavba se poněkud odlišuje od předchozích dvou etap. Tentokrát půjde o určitou kombinaci modernizace, rekonstrukce a rozšíření stávající dopravní infrastruktury, a to jak železniční, tak i silniční,“ sdělil náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.

„Pro nás tato stavba znamená zatím největší zakázku v českém železničním stavitelství. Umožňuje nám využít vysokou odbornost, vlastní stroje a technologie pro železniční i silniční stavby,“ uvedl Viliam Perknovský, jednatel a obchodní ředitel Swietelsky Rail CZ. Ta má ve sdružení Swietelsky Uzel Plzeň podíl 72 procent. Zbylých 28 procent připadá na sesterskou firmu Swietelsky stavební, zaměřenou na silniční a pozemní stavitelství.

Nejnáročnější fází bude přestavba samotného „přesmyku“, kde se v jednom místě ve třech výškových úrovních zrekonstruují tři tratě a tři mosty prakticky bez přerušení provozu během většiny prací,“ uvedl David Sichrovský, ředitel stavby sdružení Swietelsky. Tyto práce skončí na podzim 2019, zatímco nová přeložka silnice Domažlická s nadjezdem vznikne ještě do konce letošního roku.

Součástí náročného projektu je také vybudování zastávky Plzeň-Skvrňany v nové poloze na přeložce. Dále dojde k výstavbě opěrných a protihlukových zdí, návěstních lávek, trakčního vedení a vybudování sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Postaví se rovněž nová silniční komunikace a ulice Na pile, Na výspě a Domažlická projdou rekonstrukcí. Úpravy se dotknou i Břeňkovy ulice.

Práce v nejdůležitější železniční křižovatce v regionu by měly skončit v říjnu příštího roku. Modernizace přesmyku umožní po dokončení, spolu s předchozími etapami, rychlejší průjezd vlaků Plzní. Na její konec navíc v budoucnu naváže připravovaná investiční akce Modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice. To vše zásadně urychlí a současně zkapacitní dopravu z Prahy do Bavorska.

Projekt Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Celková předpokládaná výše nákladů na stavbu je 1 626 975 465 Kč. Míra podpory EU je 71,63 % ze způsobilých nákladů, čili výše dotace činí maximálně 35 761 031 EUR, tedy zhruba 993 870 576 Kč. Sdružení firem Swietelsky Uzel Plzeň zakázku vysoutěžilo za 1 084 873 302 Kč.

 

Název stavby Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé Swietelsky Rail CZ Swietelsky stavební
Projektant SUDOP PRAHA a.s.
Termín zahájení 11/2017
Termín dokončení 10/2019
Celkové náklady stavby 1 626 975 465 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 993 870 576 Kč

Poznámka:
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC