Prodloužený podchod v Liberci

16.02.2009

Prodloužený příjezdový podchod v Liberci zvýší komfort a bezpečnost cestujících

Liberec, 16. února 2009 – V těchto dnech začal cestujícím na libereckém železničním nádraží sloužit prodloužený příjezdový podchod, který je součástí celkové rekonstrukce technicky nevyhovujícího příjezdového a odjezdového terminálu. Po dokončení všech prací, které je plánované na září letošního roku, se výrazně zvýší bezpečnost a komfort cestujících. Investorem akce je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zhotovitelem akciová společnost Stavby silnic a železnic.

Železniční stanice Liberec leží v km 160,359 jednokolejné trati Jaroměř – Liberec. Pro příchod cestujících k mimoúrovňovým nástupištím sloužily dva podchody – příjezdový v km 160,301 a odjezdový v km 160,383. Podchody vedoucí pod 10 staničními kolejemi, každý o délce 97 m spojují výpravní budovu s ostrovní budovou a ostrovními nástupišti. Předmětem stavby byla rekonstrukce nevyhovujícího technického stavu zmíněných podchodů v otevřené stavební jámě – rekonstrukce nefunkční rubové izolace a odvodnění, zřízení bezbariérového přístupu z příjezdového podchodu na nástupiště IV a V osobními samoobslužnými výtahy. S tím souvisela i výměna mrazuvzdorné dlažby a obkladů, vyspárování zdiva kleneb, nové osvětlení, kamerový a orientační systém doplněný pro usnadnění orientace nevidomých a slabozrakých hlasovými majáčky. Provedení rubových izolací vyžadovalo zásah do kolejí a nástupišť a podchycení zastřešení v nezbytném rozsahu.

Součástí stavby je i bezbariérové prodloužení příjezdového podchodu (28 m) s ukončením zastřešenou rampou (46 m) a napojením na nově rekonstruovanou komunikaci pro pěší (samostatná investice města Liberec) jako náhrada v minulosti snesené ocelové lávky pro pěší. Obnovení přirozeného komunikačního propojení dvou městských částí umožní průchod pěších z ulice Nádražní do ulic Husitské a Cechovní a dále do sportovně kulturního centra města. Prodloužením příjezdového podchodu pod kolejemi č. 111, 113 a 115 a zřízením částečného oplocení železniční stanice k zabránění nežádoucímu přístupu do kolejiště dojde jak ke zvýšení bezpečnosti cestujících, tak k časovým úsporám veřejnosti. V rámci projektu bude provedeno oplocení kolejiště stanice, a tím, společně s provedeným prodloužením podchodu bude umožněn průchod bez nežádoucích vstupů do kolejiště.

Zhotovitelem stavby včetně projektu se stala na základě výsledku veřejné obchodní soutěže firma SSŽ, a.s. Praha, závod Liberec. Vlastní realizace byla za vydatné pomoci města Liberec zahájena 01.10. 2009 náročnými přeložkami a ochranou stávajících inženýrských sítí. S ohledem na posun termínu výstavby do nepříznivého ročního období a s ohledem na požadavek zprovoznění k termínu konání MS v klasickém lyžování (18.02. 2009) bylo prodloužení příjezdového podchodu navrženo jako prefabrikovaná železobetonová rámová resp. polorámová konstrukce s rozpětím 5,00 a 4,00m.

Z důvodu požadavku na zachování provozu žst. a pohybu cestující veřejnosti bylo nutno při realizaci prací zachovat vždy provoz v jednom z podchodů včetně příslušné části informačního zařízení a byla možná výluka max. 2 nástupních hran podél vyloučených přilehlých kolejí. Stavba jako celek je naplánována s ukončením v 09/09 s předpokládanými celkovými investičními náklady ve výši 141 760 000,- Kč.

Vybrané technické údaje

Zemní práce: 9 340 m3
Izolace: 4 754 m2
Rámová konstrukce podchodu: 447 m3
Typ a délka svršku: T a S49 o délce 552 m (materiál užitý)
Výtahy: 2 ks
Zastřešení rampy podchodu: 250 m2

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha
Zhotovitel: Stavby silnic a železnic, a.s., závod Liberec
Termín výstavby: říjen 2008 – září 2009

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC