Podjezd v Brně otevřen

02.10.2009

Podjezd pod odstavným nádražím v Brně slavnostně otevřen

Brno, 2. října 2009 - Dnes byl v Brně slavnostně otevřen podjezd spojující Bohunickou a Sokolovu ulici. Podjezd je součástí projektu Europoint Brno, který vedle přestavby železničního uzlu zahrnuje také výstavbu Jižního centra. Investorem stavby byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

"Silniční podjezd je další z významných staveb Brna. Pomůže brněnské dopravě," uvedl brněnský primátor Roman Onderka a dodal: "Obnoví poměrně velkou část provozu v Sokolově a části Bohunické ulice. Pro obyvatele této oblasti Brna však nastane zlepšení až po té, co bude postavena plánovaná spojka velkého městského okruhu mezi Šírovou a Heršpickou ulicí."

Jedná se vlastně o celou soustavu mostů, opěrných zdí, odvodnění a komunikací. Podjezd vede pod čtyřmi železničními a jedním silničním mostem, protože v místě křížení vede železniční koridor z Brna do Břeclavi, z nějž odbočuje trať na Střelice. Silniční most slouží pro místní komunikaci. Nový podjezd je určen nejen pro motoristy, ale také pro pěší a cyklisty.

Náměstek generálního ředitele SŽDC Ing. Miroslav Konečný uvedl: "Zprovozněním podjezdu byla dokončena první významná stavba v rámci přestavby brněnského železničního uzlu. Podjezd bude sloužit široké veřejnosti a je symbolickou spojnicí města, které, byť protkáno soustavou železničních tratí, zůstane díky němu kompaktní."

Vlastnímu zahájení výstavby podjezdu předcházely rozsáhlé demolice v Severní a Sokolově ulici. Vozovka podjezdu byla navržena pro provoz osobních a lehkých nákladních vozidel. Jeho podjezdová výška je 4,35 m a sklon stoupání při vjezdu je necelých 7%, při výjezdu přes 8,5%. Nový podjezd má pro motoristy v každém směru jeden jízdní pruh, přičemž je v něm zakázáno předjíždění a rychlost je omezena na 40 km/h. Oddělený, tři metry široký koridor je určen pro pěší a cyklisty a v provozu je již od července tohoto roku, motoristům začne sloužit 2. října v 15 hodin. "Veškeré práce probíhaly za plného železničního provozu, což bylo organizačně značně náročné. Věřím, že stejně úspěšně bude dokončena celá I. etapa přestavby odstavného nádraží," řekl dnes Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s.

Celkové náklady dosáhly necelých 413 mil. Kč bez DPH a byly hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na základě smlouvy se SŽDC přispělo statutární město Brno na realizaci mimoúrovňového křížení silnice se železnicí částkou téměř 224 mil. Kč. Zhotovitelem bylo sdružení Brněnský drak, jehož členy jsou OHL ŽS, a. s. a SKANSKA DS, a. s., projekt zpracoval SUDOP Brno. Stavba podjezdu byla zahájena v říjnu roku 2007 a práce trvaly 2 roky. Dokončení celé I. etapy je plánováno na květen příštího roku.

Základní údaje

  • Oficiální název celé stavby: Brno – 1. část odstavného nádraží, I. etapa
  • Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa Olomouc
  • Náklady: 412,954 mil. Kč bez DPH (z toho činí příspěvek statutárního města Brna téměř 224 mil. Kč)
  • Zhotovitel: Sdružení Brněnský drak, jehož členy jsou OHL ŽS, a.s. a Skanska DS, a.s.
  • Termín zahájení výstavby: říjen 2007
  • Termín ukončení stavby podjezdu: říjen 2009

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC