Přesun nákladní dopravy ze silnic na železnici

15.11.2010

Praha, 15. listopadu 2010 – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) zavádí změnu v poplatcích za užití dopravní cesty více motivující podniky využívat k přepravě nákladu železnici. Od roku 2011 dojde ke zlevnění užití železniční dopravní cesty pro nákladní dopravu o 11 %.

Například dopravce ČD Cargo a.s. na snížení poplatků za užití dopravní cesty SŽDC ušetří cca 270 milionů korun. Snížení poplatku se týká i ostatních nákladních železničních dopravců. Snížení poplatků na podporu vlaků kombinované dopravy a jednotlivých zásilek se zachovává. Ministerstvo dopravy České republiky tímto krokem realizuje postupné narovnání vztahu mezi dosud silně státem dotovanou osobní dopravou a do současné doby znevýhodněnou nákladní dopravou. Z tohoto důvodu dochází ke zvýšení ceny některých segmentů osobní dopravy. Zvýšení cen nepřesahuje maximální ceny stanovené Výměrem Ministerstva financí. Cena za užití dopravní cesty pro osobní vlaky dopravní obslužnosti regionu zůstává na úrovni roku 2010. Zvýšení příjmů SŽDC z osobní dopravy bude plně využito k pokrytí sníženého příjmu z nákladní dopravy.

Ministerstvo dopravy bude podniky motivovat k využití železnice mimo jiné zvýšením mýtného za využívání dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. tříd do roku 2013 o 50% (v roce 2011 o 25 % a v roce 2012 o 25 %). Zároveň dojde k postupnému rozšiřování mýtného systému na další silnice I. tříd, případně i vybrané úseky silnic II. a III. tříd. V rozpočtu státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2012 jsou vyčleněny prostředky na rozvoj multimodality dopravy, především podpory přepravy zboží využívající pro delší vzdálenost železnici a na rozvoz v místě silniční dopravu.

Prioritou Ministerstva dopravy je motivace podniků investovat do rozvoje kombinované přepravy a postupně přesunout část svého nákladu na koleje. SŽDC jako správce železniční infrastruktury tento krok podporuje a současně jej vnímá jako pobídku k pokračování modernizace a optimalizace vybraných železničních tratí v rámci avizovaného zvyšování objemu přepravy nákladu po železnici.
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC