Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I. Průběh prací (1. pololetí 2011)

23.08.2011

Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo 28. dubna 2011. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

 

 

Ve sledovaném období, v prvním pololetí 2011 po provedení přípravných prací v nepřetržité výluce, bylo provedeno snesení mostů Skuherského, Pekárenská a vlečka Ferona. Po ubourání stávajících opěr byly založeny a vybetonovány nové opěry, nové trakční podpěry, snesena kolej 5b od mostu Rudolfovská k výhybce č. 43, vybudována první část protihlukových zdí v délce 980 m (zatím mimo mostních objektů. Práce dále pokračovaly zřízením provizorní komunikace pro obsluhu areálu Sfinx, demolicí myčky, provizorním napojením vlečky Ferona a byly zahájeny práce na opěrných zdech v ulici Nádražní a pro budoucí kolej 902. Rekonstrukce stavědla 4 si vyžádalo přemístění pracoviště signalisty včetně technologie do provizorních prostor.

Projekt je součástí IV. železničního tranzitního koridoru, který zahrnuje úsek tratí z Děčína st. hranice přes Prahu a České Budějovice do Horního Dvořiště st. hranice. Technický stav železničního svršku a spodku, odvodnění, mostních objektů, silnoproudých zařízení i zabezpečovacího a sdělovacího zařízení není vyhovující a nesplňuje parametry současné moderní železnice. Stavba "Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I" zahrnuje řešení osobního nádraží žst. České Budějovice (mimo jižního zhlaví) a řešení traťového úseku České Budějovice - Nemanice (mimo). Zejména zdvoukolejnění úseku trati přes nadjezdy ulic Skuherského a Pekárenská a rekonstrukci zastávky České Budějovice severní zastávka. Jedná se o úsek ve staničení 213,280 - 215,900 trati Č. Velenice - Č. Budějovice - Plzeň. Délka rekonstruovaného úseku je 2,620 km. Kolejové uspořádání severního zhlaví osobního nádraží žst. České Budějovice umožňuje v hlavních kolejích ve směru staničení od km 213,280 do km 213,945 traťovou rychlostí V = 100 km/h (v opačném směru je v tomto úseku uvažována traťová rychlost 60 km/h). Úsek km 213,945 - km 214,787 bude mít traťovou rychlost 120 km/h. Od km 214,787 do km 215,900 je ve vazbě na výhledové řešení úseku Nemanice - Ševětín navržena traťová rychlost až do 140 km/h.

Do realizace stavby Modernizace trati Nemanice I - Ševětín však bude v úseku km 214,787 - 215,800 traťová rychlost 120 km/h
a v úseku km 215,800 - 215,900 traťová rychlost 100 km/h. Jednokolejná trať s úrovňovými přejezdy bude projížděna max. rychlostí V=60 km/h. V celé délce budou modernizované koleje umožňovat prostorovou průchodnost Z-GC a třídu zatížení D4 UIC. V rekonstruovaném úseku budou realizovány stavby 12 mostů a 3 opěrných zdí a 1 propustek bude zrušen.

Projekt „Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I“ byl schválen v rámci Operačního programu Doprava
k spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Příspěvek EU na tuto stavbu může činit až 71,20%. Zbývající část nákladů bude hrazena z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

                                  

 

Průjezd úsekem stavby před realizací

Průjezd úsekem stavby před realizací

 

 

Upozornění

Veškerá práva majitelů autorských práv k tomuto filmu jsou vyhrazena. Film je určen výhradně pro nekomerční účely. Je vyloučeno užití jak celého filmu, tak jeho jednotlivých částí k jakékoliv jiné produkci nebo jakémukoliv druhu obchodování. Porušení autorských práv o neoprávněné použití tohoto filmu může být postihováno občanskoprávní cestou.


Soubory ke stažení

Přehled situace stavby ke stažení pdf
Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC