Postup prací na stavbě „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín“

25.07.2011

Olomouc, 25. července 2011 - Stavba pokračuje rekonstrukcí stanice Třinec a úseku mezi touto stanicí a železniční stanicí Bystřice nad Olší.  Rozsah stavby je obdobný jako v loňském roce, ale vzhledem k výhodnému přímému vedení tratě není nutné upravovat její polohu proti současnému stavu. Po rekonstrukci bude možné zvýšit traťovou rychlost až na 160km/h.Přestavbou prochází železniční zastávka Vendryně, kde vyroste nové nástupiště s vyšší polohou pro pohodlný nástup a výstup cestujících. Toto nové nástupiště bude oproti původnímu posunuto cca 85 m směrem k Třinci. Stávající železniční přejezd bude přeložen o cca 100 metrů směrem k Třinci. V úseku vznikne zcela nová zastávka Třinec – Lyžbice naproti náměstí T. G. Masaryka. Na tuto zastávku finančně přispěla a.s. České dráhy a město částkou 16 mil. Kč.

 

 

V následujícím období bude rekonstruován úsek trati mezi železničními stanicemi Bystřice nad Olší - Třinec, kde je nutno zrekonstruovat most přes místní komunikaci v Bystřici nad Olší, vybudovat nový podchod ve Vendryni, provést náhradu nosné konstrukce mostu přes Olši ve Vendryni, včetně sanace spodní stavby, náhradu nosných konstrukcí u podjezdu ke garážím a přes Lyžbický potok.

Do konce stavby dle harmonogramu (31. 3. 2012) nebude dokončena nová zastávka Třinec- Lyžbice, která technicky a stavebně souvisí se samostatnou stavbou Moravskoslezského kraje s názvem „VIA Lyžbice„ – silniční podjezd. Tento projekt má zpoždění cca 9 měsíců. Dosud nebyla vypsána soutěž na zhotovitele. Z tohoto důvodu bude nutno prodloužit naši stavbu minimálně do srpna 2012 a zajistit znovu výluky na trati v úseku Třinec – Bystřice nad Olší.

Investorem této stavby, jejíž celkové náklady dosáhnou téměř 2,9 miliardy Kč (bez DPH), je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Projekt „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín“ je navržen ke spolufinancování Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, kdy plánovaný příspěvek z Fondu soudržnosti přesáhne 1,38 miliardy Kč.

Zhotovitelem je sdružení firem „BYTČ“, jehož členy jsou OHL ŽS, a.s. (vedoucí účastník sdružení), Subterra a.s. a EIFFAGE CONSTRUCTION Česká republika spol. s  r. o. Projekt zpracoval SUDOP PRAHA a.s.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC