Postup prací na stavbě „Státní hranice se SR – Bystřice nad Olší“

16.08.2011

Olomouc, 16. srpna - Pro úsek státní hranice se SR – Mosty u Jablunkova byla schválena nová projektová dokumentace na dokončení rekonstrukce tunelu. Během března a dubna byla provedena injektáž tunelu a v současné době probíhá ražba. Od dubna také pokračují práce ve výluce traťové koleje číslo 2 v úseku státní hranice SR – výhybna Šance. Pracuje se na železničním svršku a spodku a odvodnění, dále na mostních objektech a propustcích, realizují se protihluková opatření v podobě výstavby stěn a roste nové trakční vedení.

 

 

V následujících měsících se také bude pracovat v železniční stanici Bystřice nad Olší, kde bude dokončena rekonstrukce železničního svršku, spodku, trakčního vedení a ukolejnění, zabezpečovacího zařízení na zhlaví (vložení kolejových spojek). Realizace souvisí s dokončením prací ve výlukách na sousední stavbě BYČT.

Vzhledem k závalu Jablunkovského tunelu a následné přepracování dokumentace nemohl být splněn původní termín dokončení stavby únor 2011. Nově stanovený termín dokončení celé stavby je 31. srpen 2013. Všechny stavby postupují podle nového harmonogramu a jeho dílčí termíny jsou plněny.

V roce 2012 budou pokračovat práce na dokončení dvoukolejného tunelu, provádění terénních úprav, výsadba zeleně náhradou za kácení, dokončení IPO v Mostech u Jablunkova.

Nový tunel bude dokončen v 1. čtvrtletí roku 2013. Dojde k převedení provozu ze stávajícího jednokolejného tunelu. Následně bude dokončena úniková štola, která vznikne z jedné poloviny stávajícího tunelu. Druhá polovina tunelu bude zasypána. Tím budou dokončeny všechny práce dle nového projektu.

Stavba je navržena ke spolufinancování Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava prostřednictvím Fondu soudržnosti.

 

 

                                  


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC