Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (leden 2012)

04.01.2012

PRAHA, 4. ledna 2012 - V uplynulém období byly provedeny práce na demontáži opuštěné trati mezi Voticemi
a Olbramovicemi a rekonstruované sudé kolejové skupiny v Olbramovicích, včetně demontáže stávajících mostních objektů – opouštěného železničního mostu přes silnici I/18 a zcela přestavovaného rozšiřovaného železničního mostu přes silnici III/11447 z Olbramovic na Božkovice.

 

 

Vzhledem ke klimatickým podmínkám není možné plné rozvinutí všech pracovních postupů, hlavní práce pokračují převážně
v tunelech: Zahrahradnickém, Tomickém a Tomickém II, dále pak zemní práce při rekonstrukci sudé kolejové skupiny železniční stanice Olbramovice, plánované do 14/5/2012. Práce probíhají rovněž na stavbě podchodu, železničním propustku a upravovaném mostním objektu v Olbramovicích, které je nutné dokončit v předstihu před montáží železničního svršku.

U tří ražených tunelů (z celkem pěti budovaných tunelů v rámci stavby) – Zahradnického a Tomického a Tomického II práce stále pokračují.

V Zahradnickém tunelu pokračují převážně práce na předštěrkování obou kolejí. V Tomickém a Tomickém II tunelu probíhá pokládka multikanálů a zpětné zásypy portálových úseků, dále pak práce firem podílejících se na vybavení tunelu – zřizováním závěsů pro trakční vedení, osazováním součástí zabezpečovacího systému, stejně jako montáží vedení pro osvětlení tunelu.

Pracovníci stavby pokračují také v pracích na mostních objektech. U silničního mostního objektu na úseku Tomice – Bystřice, který bude sloužit v rámci přístupové komunikace pro záchrannou a zdravotní techniku, probíhají práce na postupném dokončování.
V následujícím období budou, kromě ostatních prací, nadále pokračovat práce ve výluce sudé kolejové skupiny železniční stanice Olbramovice, zejména pracemi na mostních objektech a železničním spodku, stejně jako na zakládání protihlukové stěny lemující železniční trať a chránící obyvatele obce od hlukové zátěže přilehlé trati.

Stavební práce vyžadují nezbytné výluky železničního provozu a objížďky na okolních komunikacích. Stavba se dotýká také silničního provozu. V místech, kde se pracuje na mostních objektech, je doprava omezena, případně vedena po objízdných komunikacích.
 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC