Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy: Průběh prací (květen 2012)

23.05.2012

Praha, 23. května 2012 - Vzhledem ke klimatickým podmínkám se plánované pracovní postupy mohou plně rozvíjet, práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu.

 

 

 

Hlavní práce se v květnu týkaly dokončení rekonstrukce sudé kolejové skupiny železniční stanice Olbramovice, zprovozněné 14/5/2012, kdy proběhly dokončovací práce na železničním svršku, dokončení nástupiště a výtahových šachet podchodu spolu s vybavením pro cestující. Dokončují se také práce na výstavbě protihlukové stěny, lemující stanici v celé délce. Byla dokončena výstavba osvětlovacích věží a pokládka kabelových tras, dále pak položení a aktivace zařízení pro zabezpečení železničního provozu zohledňující nové parametry trati a natažení trakčního vedení.

Na začátku osmidenní nepřetržité výluky bylo třeba v dotčených úsecích, když celý kotevní úsek nebyl v novém uspořádání zachován, resp. byla-li stávající trať opuštěna, nejprve demontovat stávající trakční vedení pro možnost uskutečnění navazujících prací – již proběhnuvší demontáže kolejového svršku v Tomicích
a v Bystřici. Při zprovoznění Bystřice v současné etapě výstavby, kdy je využívána manipulační kolej pro dopravní účely při zavedení pomalé jízdy, bylo nutné na upravovaných částech (provizorní spojce mezi 3. a 5. staniční kolejí mezi mostními objekty v Bystřici) provést regulaci trakčního vedení v dotčených místech. Dále pak
s využíváním 5. staniční koleje byla spojena nutná výstavba provizorního trakčního vedení nad touto kolejí s využitím trakčních podpěr sloužících do této doby pro trakční vedení nad 3. staniční kolejí.

 V následujícím období budou, kromě ostatních prací, nadále pokračovat zejména práce na rekonstrukci železniční stanice Bystřice, respektive včetně nové přeložky vedoucí směrem na Bystřici skrz tunely Tomický a Tomický II. Týkají se přestavby dosud užívaných mostních objektů, prací na železničním spodku, výstavby protihlukových stěn, základů stožárů trakčního vedení.

Stavební práce vyžadují nezbytné výluky železničního provozu a objížďky na okolních komunikacích. Stavba se dotýká také silničního provozu. V místech, kde se pracuje na mostních objektech, je doprava omezena, případně vedena po objízdných komunikacích.

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC