Modernizace západní části žst. Praha hl.n., nástupišt I-IV dokončena

16.07.2009

Dokončena je další významná stavba železniční infrastruktury České republiky

Praha, 16. 7. 2009 – Kompletně dokončena je další významná stavba železniční infrastruktury České republiky, modernizace nástupišť I. – IV. západní části hlavního pražského nádraží. Nástupiště slouží cestující veřejnosti už od podzimu loňského roku, letos ještě pokračovaly dokončovací práce na pomocných objektech a terénní úpravy okolí nástupišť. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek u příležitosti dokončení stavby uvedl: „Modernizovaná západní část nástupišť železniční stanice Praha hlavní nádraží výraznou měrou zvyšuje komfort i bezpečnost cestujících. Všechna nástupiště mají nové zastřešení prodloužených částí, nový informační systém, kvalitní ozvučení a vedou na ně, kromě schodišť, také eskalátory a osobní výtahy. Pražské hlavní nádraží je nyní moderní stanicí evropských parametrů“

Co předcházelo modernizaci

Napojení nových tratí od východu, tj. z nových tunelů, a zrušení staré hrabovské spojky a vítkovské trati si vyžádalo kompletně přestavět severní zhlaví hlavního nádraží. K tomu se přidala nutnost od základu změnit technický stav nástupišť a podchodů do podoby odpovídající moderní osobní dopravě 21. století. Nevyhovující byly i koleje mezi nástupišti, systém odvodnění a celé trakční vedení spolu se sdělovacím a zabezpečovacím zařízením. Stavba byla zahájena v lednu 2008. Průběh modernizace byl rozdělen na dvě etapy. Přes složité podchycování patek sloupů historického ocelového dvoulodního zastřešení kolejiště se podařilo 1. etapu dokončit včas již v červnu 2008. Byla tak zprovozněna nová nástupiště č. III a IV. Bezprostředně navazovala 2. etapa, která se týkala I. a II. nástupiště a dokončení středního a jižního nového podchodu.

Průběh stavby

Průběh stavby popsal vedoucí skupiny zhotovitelů Sdružení MSS Praha hl. n., obchodní ředitel společnosti Metrostav a.s. Jiří Procházka: „Tato stavba znovu prověřila naši schopnost realizovat technologicky a organizačně složité dílo v centru Prahy. Skutečnost, že se v těchto dnech doprava na pražském hlavním nádraží vrací do těch správných kolejí potvrzuje, že jsme úkol zvládli.“

Náklady na modernizaci hlavního nádraží v rámci této stavby dosáhnou 1,6 miliardy Kč. Investorem modernizace hlavního nádraží je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC). Hlavním inženýrem stavby za SŽDC je Ing. Jiří Ambrož. Na spolufinancování se bude podílet Evropská unie prostřednictvím Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava (OPD). Podíl příspěvků Evropské unie může u tohoto projektu pokrýt až 85% stavebních nákladů. Zbývající náklady jsou hrazeny Státním fondem dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby je Sdružení MSS Praha hl. n., jehož členy jsou Metrostav a.s. (vedoucí sdružení) a členy Skanska DS a.s. a Eurovia CS  a.s. Projekt vypracoval SUDOP PRAHA a.s.

Fotogalerie

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC