Železniční stanice Praha-Hostivař dostala moderní podobu

29.11.2016

Praha, 29. listopadu 2016 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila rekonstrukci železniční stanice Praha-Hostivař. Její přestavba byla prvním krokem rozsáhlého projektu, jehož cílem je modernizace pražského železničního uzlu v úseku z Hostivaře až téměř na hlavní nádraží.
Přestavba hostivařské stanice je první etapou rekonstrukce železniční trati České Budějovice – Praha v úseku Praha-Hostivař (včetně) – Praha hl. n. (mimo). Hlavním cílem její optimalizace je zvýšení kapacity dráhy pro potřeby příměstské, dálkové i nákladní dopravy, zlepšení přestupních vazeb mezi železniční a městskou hromadnou dopravou, snížení negativních vlivů dopravy na okolní zástavbu a v neposlední řadě uvedení železniční trati, souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.

„Rekonstrukce železniční stanice Praha-Hostivař byla již nezbytná, protože jako jediná na rameni Benešov u Prahy – Praha neměla zajištěný mimoúrovňový přístup na nástupiště. Proto zde od předloňského roku probíhaly rozsáhlé stavební práce. Cestující díky nim získali nejen nový podchod a nástupiště, ale také pohodlnější a bezpečnější cestování,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V Praze-Hostivaři stavbaři provedli komplexní rekonstrukci hlavních a předjízdných kolejí, upravili kolejová rozvětvení (výhybky) a vybudovali nové kolejiště, které respektuje napojení na Odstavné nádraží Praha Jih a Depo kolejových vozidel Praha ČD a ostatní tratě. Součástí rekonstrukce byla také výstavba nových ostrovních nástupišť s mimoúrovňovým přístupem pro cestující. Ten zajišťuje nový podchod, který zároveň propojuje okolní území dosud rozdělená železnicí. Na všech nástupištích bylo zřízeno nové zastřešení a podél trati vznikly protihlukové zdi.

Na tento projekt navazuje druhá část, která řeší úsek mezi stanicí Praha-Hostivař a jižními portály vinohradských tunelů. Součástí řešeného úseku jsou rozsáhlé přestavby mostních objektů přes významné městské komunikace. Trať bude vedena v pozměněné trase, což se mimo jiné projeví na obsluze daného území osobními vlaky. Dosavadní zastávku ve Strašnicích nahradí jednak nová stanice Zahradní Město a jednak zastávka Eden.     

Jedná se o fázovaný projekt, přičemž fáze I byla spolufinancována z OP Doprava v programovém období 2007–2013. Příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti za fázi I dosáhl 573 860 649 Kč. U fáze II byla schválena žádost o spolufinancování z OP Doprava v programovém období 2014–2020. Předpokládaný příspěvek z Evropské unie z Evropských strukturálních a investičních fondů činí maximálně 274 480 289 Kč. Předpokládané celkové investiční náklady za obě fáze činí 1 214 319 620 Kč bez DPH. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.


 

Název stavby Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst. Praha Hostivař
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Společnost Hostivař Viamont – EUROVIA – GJW,
vedoucí: Viamont DSP a.s. (nyní STRABAG Rail a. s.),
členové: EUROVIA CS a.s. a GJW Praha spol. s.r.o.)
Termín zahájení 07/2014
Termín dokončení 07/2016
Celkové náklady stavby 1 214 319 620 Kč bez DPH
Plánovaný příspěvek EU
(fáze I. + fáze II.)
848 340 937 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC