Od nového jízdního řádu (9. 12. 2012) zavádí SŽDC na trati Břeclav – Přerov – Bohumín pravostranný provoz

14.11.2012

Praha, 14. listopadu 2012 – Co bude zavedení pravostranného provozu znamenat pro cestující? Od 9. 12. 2012 bude k nástupu a výstupu cestujících ve všech zastávkách na trati Břeclav – Přerov – Bohumín určeno nástupiště vpravo ve směru jízdy. To znamená, že cestující budou na zastávkách zpravidla nastupovat a vystupovat na opačném nástupišti než dosud. V železničních stanicích budou údaje o příjezdu a odjezdu vlaku oznamovány staničním rozhlasem, případně informačními tabulemi.

Zavedením pravostranného provozu mezi Břeclaví a Bohumínem Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokračuje v obdobných opatřeních, která na svém území zavedly v srpnu letošního roku rakouské dráhy (ÖBB). Od 6. srpna 2012 je v Rakousku pravostranný provoz na osmi tratích, mimo jiné i na tzv. Severní dráze z Vídně do stanice Bernhardsthal. Zavedení pravostranného provozu mezi Bernhardsthalem a Břeclaví se předpokládá rovněž od 9. prosince 2012.

Je nezbytné, aby cestující k příchodu na nástupiště používali pouze povolené přístupy a nevstupovali do kolejiště na místech, kde to není dovoleno.

SŽDC připravila k zavedení pravostranného provozu informační kampaň v celém úseku trati mezi Břeclaví a Bohumínem včetně spádových měst a obcí. V knižním jízdním řádu na rok 2013 je u dotčených tratí uvedena informace pro cestující. Ve stanicích a na zastávkách budou od 15. listopadu 2012 vylepeny informační letáky a ve spolupráci s akciovou společností České dráhy budou distribuovány informační skládanky. Od stejného data budou cestující o změně informováni
v rozhlasových hlášeních.

Trať Břeclav – Přerov – Bohumín je poslední tratí v České republice, na které se dosud jezdí vlevo. Na trati Petrovice u Karviné - Bohumín byl levostranný provoz ukončen 12. prosince 2009; trať Kadaň - Karlovy Vary přešla na pravostranný provoz již 27. května 2006.

Původní technické vybavení tratí umožňovalo pouze jednosměrný provoz na traťových kolejích mezi stanicemi. Při modernizaci všech tratí se standardně zaváděla zabezpečovací zařízení, která umožňují plnohodnotný obousměrný provoz po všech traťových kolejí. Po technologické stránce tato změna již postupně proběhla, a proto nebude nutné provádět žádné stavební úpravy.

U příležitosti zavedení pravostranného provozu bude na dvou pobočkách České pošty s. p., konkrétně v Břeclavi (Břetislavova 1945/1) a v Bohumíně (Adama Mickiewicze 67), používáno tři dny před novým jízdním řádem (ve dnech 6. – 8. 12. 2012) unikátní pamětní razítko. Zavedení pravostranného provozu na poslední trati v České republice se tak stane významnou událostí nejen pro cestující a železničáře.


  


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC