Rekonstruovaný přejezd na trati z Českých Budějovic do Plzně

11.12.2016

České Budějovice, 11. prosince 2016 – Správa železniční dopravní cesty dokončila rekonstrukci železničního přejezdu u zastávky v Protivíně na trati České Budějovice – Plzeň. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, jeho hlavním přínosem bylo zvýšení dopravní dostupnosti.


Stavba řešila rekonstrukci stávajícího zabezpečovacího zařízení na přejezdu ležícím na trati 190 v blízkosti železniční zastávky v Protivíně. Úrovňové křížení v kilometru 247,813 díky tomu získalo nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení (PZS) se závorami. 

Práce dále zahrnovaly zřízení nové konstrukce železničního přejezdu. Na ni navazuje chodník ze zámkové dlažby, který je upraven pro použití osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Jeho součástí je rovněž signální a varovný pás.   

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na transevropské síti TEN-T. Díky této stavbě bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Rekonstrukce PZS v km 247,813 trati České Budějovice – Plzeň činily 11 714 518 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představovala až 8 905 579 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem byla společnost První SaZ Plzeň a.s.

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC