Přejezdy na trati Čerčany – Světlá nad Sázavou jsou díky modernizaci bezpečnější

23.06.2016

Čerčany, 23. června 2016 – Správa železniční dopravní cesty zmodernizovala železniční přejezdy na trati mezi Čerčany a Světlou nad Sázavou. Rekonstrukcí prošla křížení železnice se silničními komunikacemi různých úrovní. Hlavním přínosem projektu je především zvýšení bezpečnosti drážní dopravy v tomto úseku a zajištění vyššího komfortu pro cestující.

 

 

V rámci stavby bylo zrekonstruováno 19 železničních přejezdů, které byly opatřeny světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZS) na úrovňových křížení trati Čerčany a Světlá nad Sázavou se silničními komunikacemi různých úrovní. Činnost PZS je automatická, ovládaná jízdou vlaku, kterou zaznamenávají počítače náprav. Činnost PZS je automatická, ovládaná jízdou vlaku, kterou vyhodnocují počítače náprav. Kontrolní a ovládací prvky několika přejezdových zařízení ve Hvězdonicích, v okolí Zruče nad Sázavou a v Ledči nad Sázavou se nacházejí v dopravních kancelářích tamních železničních stanic, u zbylých 11 přejezdů jsou zcela autonomní.  

„Statistiky smrtelných nehod a zranění na železnici jednoznačně potvrzují nutnost investic do zabezpečení železničních přejezdů. Modernizace 19 přejezdů na 91 km dlouhé trati zajistí nejen zvýšení bezpečnosti provozu v tomto úseku, ale také plynulost železničního a silničního provozu,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Projekt vychází z priorit Operačního programu Doprava, který si klade za cíl zkvalitnit železniční dopravu také mimo transevropskou dopravní síť. Jeho smyslem je především zvýšit bezpečnost přejezdů a spolehlivost zařízení a také snížit vliv lidského faktoru na úrovňových kříženích silniční a železniční dopravy a centralizovat zabezpečovací zařízení.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Čerčany – Světlá n. S. činily 177 097 173 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do výše 137 215 098 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla společnost První SaZ Plzeň a.s.

 

Název stavby Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Čerčany – Světlá n. S
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant a zhotovitel První SaZ Plzeň a.s..
Traťová rychlost 60 km/h
Termín zahájení stavby 06/2015
Termín dokončení stavby 06/2016
Celkové náklady stavby 177 097 173 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 137 215 098 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC