Železniční přejezdy na trati Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice jsou díky modernizaci bezpečnější

12.05.2015

Ostravice (okres Frýdek-Místek), 12. května 2015 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila modernizaci železničních přejezdů na trati mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Ostravicí. Hlavním přínosem projektu je především zvýšení bezpečnosti drážní dopravy v tomto úseku a zajištění vyššího komfortu pro cestující.

 

 

Projekt vycházel z priorit Operačního programu Doprava, který si klade za cíl zkvalitnit železniční dopravu mimo transevropskou dopravní síť. Jeho smyslem je především zvýšit bezpečnost přejezdů
a spolehlivost zařízení, snížit vliv lidského faktoru a centralizovat zabezpečovací zařízení. Dalším pozitivním dopadem je také zvýšení plynulosti železničního a silničního provozu.

„Prvořadým cílem modernizace přejezdů na trati mezi Frýdlantem a Ostravicí bylo zvýšení bezpečnosti provozu. Díky projektu je nyní možné navíc navýšit traťovou rychlost na 80 km/h a rychlost pro přejíždějící silniční vozidla z dřívějších 30 km/h na 50 km/h,“ shrnul detaily generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Projekt řešil výstavbu a rekonstrukci patnácti světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení na úrovňových kříženích regionální trati mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Ostravicí se silničními komunikacemi různých kategorií. Součástí projektu byla také obnova přejezdových vozovek a úprava příslušného železničního svršku a spodku.

"Na přejezdech bylo instalováno české přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZZ-RE s tím, že funkčnost všech přejezdů bude nyní dálkově kontrolována z jediného místa, konkrétně ze stanice Frýdlant nad Ostravicí," popsal technické detaily generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

Celkové náklady projektu Železniční přejezdy na trati Frýdlant n. O. – Ostravice činí 179 578 611 Kč bez DPH. Výstavbu spolufinancovala Evropská unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, a to až do výše 126 687 858 Kč. Zbývající finanční prostředky z národních zdrojů poskytl Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název stavby Železniční přejezdy na trati Frýdlant n. O. – Ostravice
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP Brno, Signal Projekt Brno
Zhotovitel AŽD Praha s.r.o.
Začátek a konec stavby km 1,494 – km 5,960
Traťová rychlost 80 km/h
Termín zahájení 07/2014
Termín dokončení 02/2015
Celkové náklady stavby 179 578 611 Kč
Schválený příspěvek EU 126 687 858 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC