SŽDC otevře prodlouženou část podchodu na hlavním nádraží v Plzni

12.12.2013

Plzeň, 12. prosince 2013 – Cestující na plzeňském hlavním nádraží budou moci využívat od pondělí 16. prosince nově vybudovaný podchod od 4. nástupiště až do Šumavské ulice. Jeho částečné zprovoznění umožnila postupná realizace projektu, který řeší průjezd železničním uzlem Plzeň. Veškeré stavební práce budou dokončeny v průběhu května příštího roku.

 

 

Předmětem stavby je především modernizace a částečná rekonstrukce další části 3. tranzitního železničního koridoru, který v úseku Praha – Plzeň – Cheb plní funkci důležité spojnice s Německem a ostatními státy západní Evropy. Ve vnitrostátní dálkové osobní přepravě pak zajišťuje napojení významných středisek osídlení Středočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje. Po skončení prací dojde k propojení železniční stanice Plzeň hlavní nádraží se začátkem již dokončené stavby Plzeň – Stříbro, včetně modernizace železniční stanice Plzeň Jižní předměstí.

Rozhodujícími stavebními objekty jsou rekonstrukce mostů přes řeku Radbuzu, přes Prokopovu a Vejprnickou ulici a přes Vejprnický potok. Součástí stavby je i komplexní rekonstrukce podchodů železniční stanice Plzeň hlavní nádraží, které budou prodlouženy do Šumavské a do Železniční ulice. Stavba dále obsahuje kolejové úpravy, výstavbu a rekonstrukci nástupišť ve stanici Plzeň Jižní předměstí, včetně bezbariérových přístupů. Provedeny budou úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, pokládka nové kabelizace, výstavba kabelovodu, výstavba trakčního vedení, protihluková opatření a modernizace informačního systému pro cestující.

Stavba byla zahájena koncem roku 2011. V současné době jsou veškeré práce a nepřetržité výluky dokončeny, pouze probíhají práce na podchodech na hlavním nádraží a na souvisejících stavebních objektech. Provoz probíhá po novém železničním svršku mezi mostem přes řeku Radbuzu (včetně) a stanicí Jižní předměstí. Zde jsou již dokončena čtyři nová nástupiště s bezbariérovým přístupem. Rovněž jsou dokončeny práce na mostech přes Vejprnickou ulici a Vejprnický potok, včetně protihlukové stěny a kolejových prací.

Od 16. prosince je plánováno částečné zprovoznění podchodů na hlavním nádraží. S určitými omezeními bude umožněn průchod od 4. nástupiště až do Šumavské ulice. Výstup do Železniční ulice bude dokončen v příštím roce. Po dokončení tohoto výstupu bude upravena komunikace kolem pošty. Jak oblast hlavního nádraží, tak i Jižního předměstí budou ještě dotčeny drobnými pracemi, především terénními úpravami, které vyplynou ze závěrečných pochůzek.

Finanční prostředky poskytuje Státní fond dopravní infrastruktury. Po schválení projektu Evropskou komisí bude rozhodující část nákladů spolufinancována z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava. Příspěvek EU může činit až 72,44 procenta způsobilých nákladů, což představuje částku 668 245 976 Kč.

Plzeň, 12. prosince 2013 – Cestující na plzeňském hlavním nádraží budou moci využívat od pondělí 16. prosince nově vybudovaný podchod od 4. nástupiště až do Šumavské ulice. Jeho částečné zprovoznění umožnila postupná realizace projektu, který řeší průjezd železničním uzlem Plzeň. Veškeré stavební práce budou dokončeny v průběhu května příštího roku.

Předmětem stavby je především modernizace a částečná rekonstrukce další části 3. tranzitního železničního koridoru, který v úseku Praha – Plzeň – Cheb plní funkci důležité spojnice s Německem a ostatními státy západní Evropy. Ve vnitrostátní dálkové osobní přepravě pak zajišťuje napojení významných středisek osídlení Středočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje. Po skončení prací dojde k propojení železniční stanice Plzeň hlavní nádraží se začátkem již dokončené stavby Plzeň – Stříbro, včetně modernizace železniční stanice Plzeň Jižní předměstí.

Rozhodujícími stavebními objekty jsou rekonstrukce mostů přes řeku Radbuzu, přes Prokopovu a Vejprnickou ulici a přes Vejprnický potok. Součástí stavby je i komplexní rekonstrukce podchodů železniční stanice Plzeň hlavní nádraží, které budou prodlouženy do Šumavské a do Železniční ulice. Stavba dále obsahuje kolejové úpravy, výstavbu a rekonstrukci nástupišť ve stanici Plzeň Jižní předměstí, včetně bezbariérových přístupů. Provedeny budou úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, pokládka nové kabelizace, výstavba kabelovodu, výstavba trakčního vedení, protihluková opatření a modernizace informačního systému pro cestující.

Stavba byla zahájena koncem roku 2011. V současné době jsou veškeré práce a nepřetržité výluky dokončeny, pouze probíhají práce na podchodech na hlavním nádraží a na souvisejících stavebních objektech. Provoz probíhá po novém železničním svršku mezi mostem přes řeku Radbuzu (včetně) a stanicí Jižní předměstí. Zde jsou již dokončena čtyři nová nástupiště s bezbariérovým přístupem. Rovněž jsou dokončeny práce na mostech přes Vejprnickou ulici a Vejprnický potok, včetně protihlukové stěny a kolejových prací.

Od 16. prosince je plánováno částečné zprovoznění podchodů na hlavním nádraží. S určitými omezeními bude umožněn průchod od 4. nástupiště až do Šumavské ulice. Výstup do Železniční ulice bude dokončen v příštím roce. Po dokončení tohoto výstupu bude upravena komunikace kolem pošty. Jak oblast hlavního nádraží, tak i Jižního předměstí budou ještě dotčeny drobnými pracemi, především terénními úpravami, které vyplynou ze závěrečných pochůzek.

Finanční prostředky poskytuje Státní fond dopravní infrastruktury. Po schválení projektu Evropskou komisí bude rozhodující část nákladů spolufinancována z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava. Příspěvek EU může činit až 72,44 procenta způsobilých nákladů, což představuje částku 668 245 976 Kč.

Hlavní přínosy stavby:

  • Zvýšení komfortu cestování (bezbariérové přístupy na nástupiště)
  • Posílení bezpečnosti železničního provozu
  • Snížení hlukové zátěže pro občany a návštěvníky města
  • Prodloužení podchodu v železniční stanici Plzeň hlavní nádraží do Šumavské a do Železniční ulice
  • Nová nástupiště v železniční stanici Plzeň Jižní předměstí

 

Název: Průjezd železničním uzlem Plzeň ve směru III. TŽK
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Zhotovitel: Skanska a.s., divize Železniční stavitelství
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC