Příprava projektu jednotného informačního systému

15.02.2016

Praha, 15. 2. 2016 – SŽDC je vhodným žadatelem o příspěvek z fondů Evropské unie pro oblast telematiky, kam spadají informační systémy pro řízení dopravy a poskytování informací o dopravě.

Projekt nového informačního systému

Jak jsme již v loňském roce informovali, byl zahájen proces sjednocování všech informačních systémů SŽDC do jedné platformy, kdy i za vstupů ze strany veřejnosti se nám podařilo připravit základní kostru funkcí systému a začít jej připravovat po technické stránce do větších podrobností.

Možná dotace z EU

Jako příležitost pro urychlení celého procesu se objevuje možné získání dotačních prostředků, určených přímo pro tyto typy projektů, konkrétně se jedná o podporu projektů v oblasti telematiky a to z Integrovaného regionálního operačního programu, spravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.

I díky tomuto programu a jeho požadavkům jsme mohli více zpřesnit specifikaci postupu realizace projektu a bylo možno stanovit i základní časový rámec. Pokud budou všechny úkony realizovány dle předpokladů, plánujeme dokončení projektu a spuštění systému do konce roku 2018.

Další postup prací

V jarních měsících tohoto roku budou dokončovány přípravné práce, které vyvrcholí podáním žádosti o dotaci. Během podzimních měsíců budou připravována výběrová řízení na dodavatele informačního systému, případně hardwarových částí, pokud se ukáže jejich potřebnost a budou zahájeny pravidelné schůzky projektového týmu.

Vlastní realizace programátorských prací jsou plánovány na roky 2017 a 2018, kdy zvláště v roce 2018 by již měly probíhat betatesty systému a jeho odlaďování pro nasazení do ostrého provozu.

Ještě nyní máte možnost přispět k vývoji systému návrhem dalších funkcí, které byste rádi využívali, či by Vám byly užitečné v jakémkoliv slova smyslu.

Veškeré Vaše návrhy k nově připravovanému informačnímu systému prosím zasílejte prostřednictvím kontaktního formuláře na http://www.szdc.cz/kontakty/napiste-nam.html

Pro snazší třídění prosím do předmětu zprávy prosím napište „Nový IS návrhy“. Upozorňujeme, že uzávěrka příjmu návrhů je vzhledem k nutnosti dokončení projektového plánu stanovena na 30. 5. 2016.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC