Ukončení projektu stavby Rekonstrukce železniční stanice Olomouc

16.11.2010

Praha, 16. listopadu - Ve III. čtvrtletí roku 2010 bylo dokončeno zpracování projektu stavby Rekonstrukce železniční stanice Olomouc, která je významnou dopravní stavbou železniční infrastruktury. Stanice Olomouc je jedním z důležitých železničních uzlů na Moravě, ležící na odbočné větvi Přerov – Česká Třebová, II. tranzitním koridoru Břeclav st. hr. – Přerov – Petrovice u Karviné st. hr.Je součástí mezinárodní trasy kombinované dopravy C-E 40, trasy Le Havre – Lvov. Realizací stavby budou propojeny již modernizované koridorové úseky navazující na železniční stanici. Projekt stavby spolufinancovala Evropská unie z programu TEN-T.

Uzlová železniční stanice Olomouc je rozdělena na osobní nádraží, vnitřní nádraží, pravé přednádraží a levé přednádraží. Mimo to, že je součástí evropské železniční magistrály, má nepochybně i velký význam pro region v osobní dopravě, především v zavádění rychlých regionálních spojů v rámci Olomouckého kraje a ve vazbě na sousední kraje. V nákladní dopravě spočívají vlakotvorné a seřaďovací práce v přepracování zátěžových proudů. Stavba „Rekonstrukce železniční stanice Olomouc" je zařazena dle územně plánovací dokumentace mezi stavby veřejně prospěšné.

Cílem stavby je uvést železniční stanici Olomouc do stavebnětechnického a provozního stavu, který bude odpovídat parametrům stanoveným dle „Zásad modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR“. Ve stanici dojde ke komplexní rekonstrukci hlavních a předjízdných kolejí, rekonstrukci kolejových zhlaví, včetně vybudování nové peronizace stanice. Budou vybudována nová ostrovní nástupiště s mimoúrovňovým přístupem pro cestující a stávající, nevyhovující podchod na nástupiště bude rekonstruován.Dále bude demontováno stávající zastřešení nástupišť a bude vybudováno zastřešení nové.

Jako hlavní úkol projektu je sledováno vedení dvou hlavních koridorových kolejí uzlem s technickými parametry na rychlost 160 kilometrů za hodinu. Významnou částí stavby je modernizace mostů a propustků, které se nacházejí v daném rozsahu stavby. Všechny vlakové cesty do všech traťových směrů budou zabezpečeny novým staničním zabezpečovacím zařízením. Ve stanici budou vybudovány nové elektrické rozvody, napájení a osvětlení. Do stavby je rovněž zahrnuta modernizace trakčního vedení v celém dotčeném úseku. Modernizováno bude také sdělovací zařízení, včetně zřízení nových integrovaných telekomunikačních zařízení, rovněž bude vybudován nový automatizovaný systém dispečerské řídící techniky. Celá stavba je navržena tak, aby byla v souladu s požadavky na interoperabilitu jednotlivých strukturálních subsystémů transevropského konvenčního železničního systému.

Projekt stavby byl zpracován, v souladu se zadávací dokumentací, pro rok zahájení realizace stavby 2011. Zadavatelem a investorem projektu stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Generálním projektantem je společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Projekt stavby „Rekonstrukce železniční stanice Olomouc“ byl financován z rozpočtu SFDI a z 50 % části ho spolufinancovala Evropská unie z programu TEN-T.

Více informací o projektu stavby „Rekonstrukce železniční stanice Olomouc“ naleznete na http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/prehled-staveb/program-ten-t/olomouc.html

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC