Na prostějovském hlavním nádraží sídlí policisté

27.09.2017

SŽDC dnes slavnostně předala Policii ČR zrekonstruované administrativní prostory na prostějovském hlavním nádraží. Jedná se o první příklad využití drážního objektu státními institucemi po převzetí výpravních budov do správy SŽDC. Do železničních stanic postupně zamíří další úředníci. Správce nádraží aktuálně jedná s desítkami institucí po celé republice.   


„Převzetím správy výpravních budov jsme vedle příprav modernizací řešili i využití stávajících nevyužívaných, často předimenzovaných prostor. Jasným cílem bylo zachovat staničním budovám jejich základní dopravní roli, ale současně podpořit i jejich celospolečenský význam. Začali jsme oslovovat instituce a orgány státní správy i jednotlivé obce a kraje a nabídli jim možné využití nádraží. Od samého počátku v tomto směru úzce spolupracujeme s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). V současné době jednáme se 46 subjekty, z toho 16 jich spadá právě pod ÚZSVM, zbývající jednání se vedou se samosprávnými celky,“ vysvětluje náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola a současně doplňuje: „Prostějovské hlavní nádraží je první, kam se přemístili státní zaměstnanci. O dalších možnostech spolupráce s policií jednáme. Uvažujeme o využití prostor na nádražích v Kralupech nad Vltavou, Břeclavi a výhledově i ve stanici Opava západ.“  

„Možnost využití rekonstruovaných a plně vyhovujících prostor, které nám poskytla SŽDC, jednoznačně vítáme a děkujeme tímto nejen za nabídku, ale i za velmi vstřícné jednání. Počítáme s tím, že se do nových prostor přemístí na čtyři desítky policistů. Jejich působení pozvedne prestiž nádraží a zvýší bezpečnost i v blízkém okolí,“ říká ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Tomáš Landsfeld a dodává: „Policisté by se měli do těchto prostor přestěhovat nejpozději do konce roku, a to po potřebném materiálním vybavení a zprovoznění veškerých technologií. Veřejnost bude o přesném termínu otevření policejní služebny včas informována.“

Jednotlivé státní úředníky se podařilo umístit také na severozápadě Čech. Například Fond dalšího vzdělávání má zázemí na nádražích v Sokolově, Podbořanech a Lounech, připravují se prostory v Aši. Místní samospráva nabídne klubovny pro volnočasové aktivity ve stanici Štěpánov. Na děčínském hlavním nádraží využívá prostory informační centrum Národního parku České Švýcarsko. Na základě Memoranda o spolupráci, tedy podle smlouvy o výpůjčce, vždy hradí nájemce všechny náklady za služby související s pronájmem prostor.

Současná výpravní budova na prostějovském hlavním nádraží nahradila původní objekt z roku 1869, který byl zcela zničen na konci druhé světové války. Její výstavba probíhala v letech 1948 až 1952, v následujícím období nedoznala větších úprav. Kompletní modernizací prošla postupně mezi lety 2003 až 2006. Loni projevil zájem o využití administrativní části nádraží ÚZSVM a SŽDC zařadila úpravy prostor mezi prioritní stavební akce pro rok 2017.

Přemístění Policie ČR do nového sídla na prostějovském nádraží předcházely nezbytné opravy kotelny, elektrických, kanalizačních a vodovodních rozvodů a datových sítí. Následně se realizovaly stavební úpravy všech vnitřních kancelářských prostor, tedy podlah včetně krytin, omítek či výměna dveří. Stavba řešila i modernizaci sociálních zařízení. Vedle místností určených pro policisty se zařizovaly i nevyužité prostory bývalého hotelu, kam se přesunul provozní personál. Šlo především o opravu elektroinstalace, podlah, omítek, sociálního zázemí a výměnu dveří. Celkové náklady všech opravných prací činí 12,6 milionu Kč.


  

  


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC