Protihluková opatřeních v Poděbradech

20.01.2010

Práce na protihlukových opatřeních v Poděbradech dokončeny

Praha, 20. ledna 2010 - V současné době byly dokončeny hlavní práce, vedoucí ke snížení hlukové zátěže v Poděbradech v důsledku provozování železniční dopravy. V rámci stavby byly vyměněny opotřebované kolejnice a byly podruhé v ČR použity kolejnicové absorbéry hluku. Tyto protihlukové prvky jsou s úspěchem používány v zahraničí a u nás byly prvně vyzkoušeny v Havlíčkově Brodě. Kolejnicové absorbéry snižují hlukovou zátěž přibližně o 2-6 dB.

Stavbu na trati vedoucí lázeňským městem Poděbrady realizovala ve čtvrtém čtvrtletí 2009 Správa železniční dopravní cesty, statní organizace. Tato opatření rovněž završila časově omezené povolení provozování zdroje hluku, které bylo SŽDC vydáno Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje v říjnu 2006.

Stavbě předcházelo prověření sledovaného území akustickou studií, která jednoznačně vyloučila možnost použití standardních protihlukových stěn, které by navíc nebylo možné instalovat v blízkosti železničních přejezdů kvůli zachování předepsaných rozhledových poměrů účastníků silničního provozu. Popsaná opatření byla realizována ve dvou fázích v měsících říjnu a listopadu 2009 v úseku trati mezi km 313,827 a 314,700 (mezi přejezdem v ul. Revoluční a U bažantnice/Na hrázi).

Dosavadní měření potvrzuje skutečné snížení hlukové zátěže. Je zřejmé, že jistá opatření, vedoucí ke snížení hlukové zátěže musí přijmout také dopravci. Účinnost opatření je totiž o to vyšší, čím modernější kolejové vozidlo v daném úseku trati projíždí. Např. u souprav ČD řady 471 CityElefant činí rozdíl v emisi hluku před a po realizaci opatření 7-8 dB. V dalším snižování hlukové zátěže tedy musí pokračovat také dopravci formou modernizace vozového parku. Ze strany Evropské komise, ale i evropských železničních uskupení jsou připravovány pobídky pro dopravce k tomu, aby se zejména park nákladních vozů co nejdříve přizpůsobil současným trendům snižování hlukové zátěže v území.

Dalším opatřením, které může přispět ke snížení hlukové zátěže v oblasti, bude s přiměřeným časovým odstupem broušení kolejnic speciální brousící soupravou.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC