Průjezd železničním uzlem Kolín dokončen

29.04.2010

Kolín, 29. dubna 2010 -  Další významná stavba železniční sítě České republiky je dokončena. Nyní je možné projíždět železničním uzlem Kolín rychlostí 120 km/h klasickými soupravami a 155 až 160 km/h soupravami s naklápěcí technikou. Moderní a komfortní podoby se dočkala také ostrovní nástupiště ve stanici a na zastávkách Kolín dílny a Kolín zastávka.  Byly zrekonstruovány 2 přejezdy včetně osazení světelnou signalizací a závorami. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).
 

Generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek při dnešní slavnostní příležitosti uvedl: „Dokončená stavba splňuje všechny parametry potřebné pro moderní a komfortní provoz jak dálkové, tak regionální dopravy. Odpovídající jsou nyní i podmínky pro bezbariérový pohyb osob zdravotně postižených. Pro příchod na nástupiště je k dispozici pět schodišťových plošin. Vstup do hlavní nádražní budovy umožňuje nová rampa. Nevidomí a slabozrací lidé mohou pro samostatný a bezpečný pohyb využívat nový orientační systém.“

Stavba „Průjezd železničním uzlem Kolín“ byla zahájena v listopadu roku 2006 a ukončena v dubnu letošního roku. Investorem stavby byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Celkové náklady stavby činily 1, 78 miliardy korun. Generálním projektantem byla akciová společnost SUDOP Praha. Vedoucím sdružení zhotovitelů byla akciová společnost EUROVIA CS. Předseda představenstva a generální ředitel společnosti EUROVIA CS Ing. Martin Borovka ke stavbě uvedl:“V rámci tohoto projektu bylo použito unikátní řešení elektronického zabezpečení, železniční uzel v Kolíně je tedy nejen moderní, ale také bezpečný.“ Dalšími členy sdružení byly akciové společnosti OHL ŽS a Metrostav a společnost s ručením omezeným AŽD Praha.

Železniční stanice Kolín leží v křížení dvou celostátních drah. Trati Česká Třebová – Praha (součást I. tranzitního koridoru) a trati Havlíčkův Brod – Nymburk a je rovněž stanicí odbočnou pro regionální trať Kolín – Ledečko. Začátek stavby je na trati Česká Třebová – Praha je v km 343,700 v návaznosti na stavbu Modernizace trati Kolín – Přelouč a konec v km 350,071 v návaznosti na stavbu Modernizace traťového úseku Poříčany – Kolín. Z důvodu rekonstrukce železničního mostu (křížení s tratí Havlíčkův Brod – Nymburk) zasahuje stavba i do této trati. Na železničním svršku bylo do hlavních kolejí vloženo 11 704 metrů nového kolejového roštu tvaru UIC 60 na betonových pražcích s pružným upevněním. Dále bylo vloženo 34 kusů nových výhybek tvaru UIC 60, 4 kusy výhybek tvaru S 49 nových, 4 kusy stejného tvaru regenerovaných a 11 kusů výhybek regenerovaných typu R 65.

V rámci zabezpečovacího zařízení bylo pro železniční stanici Kolín použito unikátní řešení se dvěma elektronickými stavědly ESA11 umístěnými ve dvou nových technologických budovách. V jedné z těchto budov je umístěna i dopravní kancelář se třemi obslužnými pracovišti a velkoplošným zobrazením situace ve stanici. Nově vybudované zařízení umožňuje ovládat z jednoho počítače více než 1 700 vlakových a posunových cest, je zde instalováno přes 200 návěstidel, ovládáno je 160 výhybek a položeno bylo více než 300 km kabelů. Součástí nového zabezpečovacího zařízení je pět přejezdů typu PZZ-RE a nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie AHP-03 s hradlem „Dobešovice“ na trati Kolín – Ratboř. Pro zajištění sjízdnosti výhybek v hlavních a předjízdných kolejích a navazujících výhybkách dopravní cesty průjezdu železničním uzlem Kolín v zimním období byl instalován nový elektrický ohřev výhybek.

Ostrovní nástupiště číslo 2 a 3 v železniční stanici Kolín byla upravena na délku 400 metrů, výška nástupištní hrany je nyní 550 mm nad temenem kolejnice pro snadnější nástup a výstup cestujících.

Zrekonstruována jsou také nástupiště číslo 1 a 1A a na nástupiště na zastávkách Kolín dílny a Kolín zastávka a přibylo nové zastřešení. Ve stanici a na zastávkách Kolín dílny a Kolín zastávka je nový elektronický (hlasový a vizuální informační systém).

V obvodu stavby bylo rekonstruováno 8 mostních objektů, 10 propustků, 923 metrů zárubních zdí a 833 metrů opěrných zdí. Nově byla postavena lávka pro pěší, která nahradila úrovňové křížení místní komunikace a železniční trati u zastávky Kolín zastávka. Vystavěno bylo 276 m protihlukových stěn a individuální protihluková opatření byla provedena na 280 objektech.           

Technické údaje:

 • Délka rekonstruovaného úseku:      6,4 km
 • Regenerovaný svršek R 65:           954 m
 • Nový svršek S 49:                           497 m
 • Nový svršek UIC 60:                   11 704 m
 • Nové výhybky UIC 60:                       34 ks
 • Nové výhybky S 49:                            4 ks
 • Regenerované výhybky S 49:             4 ks
 • Regenerované výhybky R 65:           11 ks
 • Regenerovaný svršek S49:          1 547 m
 • Nové stožáry trakčního vedení:       271 ks
 • Nový elektrický výhřev výhybek:       76 ks
 • Rekonstrukce mostů:                            8 ks
 • Rekonstrukce propustků:                   10 ks
 • Rekonstrukce zárubních zdí:            923 m
 • Rekonstrukce opěrných zdí:             883 m
 • Nová lávka pro pěší:                             1 ks
 • Protihlukové zdi:                                276 m
 • Individuální protihluková opatření:     280 objektů

Fotogalerie

Fotogalerie

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC