Nové závory v Bezděčíně

03.12.2009

Železniční přejezd v Bezděčíně je doplněn závorami

Bezděčín, 3. prosince 2009 – Železniční přejezd v Bezděčíně na Mladoboleslavsku v km 25,852 trati Nymburk - Rumburk v traťovém úseku Dobrovice – Mladá Boleslav je nově dovybaven závorami. Původní přejezdové zabezpečovací zařízení bez závor bylo nahrazeno novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu PZZ-RE se čtyřbřevnovými závorami s automatickým ovládáním jízdou vlaku prostřednictvím počítačů náprav. Investorem stavby Rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na trati Nymburk – Rumburk je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Její generální ředitel Ing. Jan Komárek při dnešní slavnostní příležitosti uvedl: "Zvyšování bezpečnosti na přejezdech je jednou z priorit SŽDC. Od roku 2004 je Státním fondem dopravní infrastruktury garantováno a každoročně investováno přibližně 150 milionů korun do rekonstrukcí a modernizací přejezdových zabezpečovacích zařízení na přejezdech nejfrekventovanějších pozemních komunikací. Další rekonstrukce zabezpečovacích zařízení na přejezedech, a v nejlepším případě výstavby mimoúrovňových křížení, realizujeme v rámci hlavních koridorových staveb."

Kontroly stavu přejezdového zabezpečovacího zařízení jsou umístěny v dopravní kanceláři železniční stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží na nové ovládací a kontrolní desce přejezdů. Technologická část přejezdového zabezpečovacího zařízení PZZ-RE včetně výstroje počítačů náprav, diagnostiky, přenosového a sdělovacího zařízení je umístěna v novém releovém domku u přejezdu. V rámci stavby byl položen závislostní kabel přejezdového zabezpečovacího zařízení do dopravní kanceláře železniční stanice Mladá Boleslav hl. n. a kabely k jednotlivým výstražníkům a k počítacím bodům počítačů náprav. Součástí nového přejezdového zabezpečovacího zařízení je dálkově ovládaná zvuková signalizace pro nevidomé.

"Jedná se o velmi bezpečný a spolehlivý systém, který je automaticky ovládaný jízdou vlaku. Je možné jej navázat na všechny typy staničních i traťových zabezpečovacích zařízení, což je pro plynulý provoz velmi důležité," říká generální ředitel společnosti AŽD Praha Ing. Zdeněk Chrdle.

Náklady na rekonstrukci přejezdu v Bezděčíně na trati Nymburk – Rumburk představují částku 10 498 528. Realizace proběhla v listopadu 2009.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC