Speciální vozidla SŽDC získala radiostanice pro komunikaci v digitálním systému GSM-R

12.04.2016

Praha, 12. dubna 2016 – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vybavila svá speciální hnací vozidla radiostanicemi umožňujícími komunikaci v digitálním rádiovém systému GSM-R. Ten bude postupně zaveden na všech tratích v ČR zařazených do transevropské dopravní sítě TEN-T. Celkem se úpravy týkaly 377 vozidel pro správce drážní infrastruktury.

 

 

Obsahem projektu bylo vybavení 320 speciálních vozidel SŽDC kompletními vozidlovými radiostanicemi, které jsou schopné pracovat jak v analogovém Traťovém rádiovém systému (TRS), tak v digitálním systému GSM-R. U dalších 57 vozidel se jednalo o doplnění digitální nástavby na již provozovanou analogovou část.

Konkrétně se jednalo o mechanické dosazení ovládacích rozhraní v podobě displeje, skříně elektroniky, mikrotelefonu, reproduktoru, jednotky GSM-R a předepsané kabeláže. Elektrická část radiostanice byla připojena na palubní síť. Dále došlo k osazení a zapojení antén a následně ke konečnému oživení a kontrole celého systému.

Cílem a smyslem projektu byla kompatibilita zařízení se stacionární částí systému, který má přímý vliv na řízení a organizování drážní dopravy. Jeho realizace přinesla zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je dosažení zvýšené dopravní dostupnosti.

Celkové náklady stavby s názvem Radiostanice pro speciální hnací vozidla činily 139 686 000 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava navržen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 108 315 500 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem prací byla společnost ČD - Telematika.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC