Reakce na reportáže odvysílané Českou televizí v pořadech Události v regionech a Události

03.05.2011

Praha, 3. května 2011 – V posledních několika týdnech výrazně vzrostla frekvence velmi málo objektivních reportáží České televize, které se různým způsobem týkaly Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

Dne 2. 5. 2011 odvysílala Česká televize v pořadech Události v regionech (18:00) a Události (19:00) reportáž redaktorek Ley Sudovcové a Jitky Szászlové o mimořádné události na trati v pražských Vysočanech. Celá tato reportáž je postavena tak, že za tuto událost nese odpovědnost Správa železniční dopravní cesty kvůli tomu, že je zde trať osazena zastaralým zabezpečovacím systémem. Faktem však je, že na této mimořádné události nesl rozhodující vinu konkrétní pracovník obsluhy dráhy, kterou pro SŽDC zajišťují České dráhy.

Celá situace ve Vysočanech byla v neděli odpoledne vyvolána předchozí krádeží kabelů, což v daném prostoru znemožnilo standardní ovládání výhybek. Pro tyto situace platí jednoznačný režim, kdy signalisté hlásí výpravčímu nastavení výhybek a ten teprve poté vydá strojvůdci písemný rozkaz k vyjetí na kolej. Protože však signalista dal výpravčímu špatnou informaci, ten pustil na konkrétní kolej vlak přes to, že tato kolej byla obsazena soupravou přijíždějící z druhé strany. „Reportáž se snaží vyvolat dojem, že zabezpečovací zařízení nebylo funkční a je celkově nedostatečné. To v žádném případě není pravda. Toto zařízení plně odpovídá státním normám a je v souladu se všemi nařízeními a zákony,“ poznamenal Pavel Habarta. SŽDC přitom poskytla České televizi veškeré informace, které redaktorky požadovaly.

Redaktorky v televizní reportáži dále tvrdí: „Srážce vlaků zabránil až výpravčí, který si dvou vlaků na jedné koleji všiml…“, což také není přesné. Výpravčí zaznamenal pohyb dvou souprav na jedné koleji proto, že mu tuto informaci poskytl zabezpečovací systém, který v takových případech varuje odpovědné pracovníky. Díky tomu, že oblast je zajištěna řadou dalších prvků, bylo také možné vlaky na dálku včas zastavit a zabránit tak hrozící havárii. I to bylo pracovnicím České televize odborníky ze SŽDC přesně popsáno a vysvětleno, přesto byl výsledek v samotné reportáži nepravdivý.

Faktem je, že princip zařízení, kterým je trať u Vysočan zabezpečena, je poměrně starý a používá se opravdu velmi dlouho. To však nemění nic na faktu, že jde o systém spolehlivý, a i když není tak odolný proti lidské chybě, jako jsou některé modernější zařízení, jeho odlišnost od mnohých systémů vyráběných ještě nedávno není zásadní. V televizní reportáži se však objevilo tvrzení založené na nejmenovaných ani nijak nespecifikovaných zdrojích, které údajně redaktorkám sdělily, že na toto zařízení: „již údajně není spolehnutí, protože klíčovou odpovědnost nechává na obsluhujícím personálu.“

Bezpečnost vlakové dopravy, a to platí i o úseku tratě ve Vysočanech, je na lidském faktoru závislá daleko méně než například doprava silniční, potenciální chybu člověka ale není možné zcela eliminovat. Pokud by takovou chybu, jakou udělal ve Vysočanech onen signalista, opakoval řidič dálkového autobusu, situace by skončila čelní srážkou s jiným vozidlem. Trať ve Vysočanech je však osazena zabezpečovacím zařízením, které přes fakt, že jde o relativně starý systém, dokázalo při správném použití obsluhou srážce efektivně zabránit.

Redaktorky ve své reportáži dále zdůraznily několikrát, že pracovník Českých drah, který udělal základní chybu a kvůli jehož špatné práci vůbec vlaky vyjely proti sobě na jedné koleji, „byl nezkušený signalista, který zazmatkoval“. SŽDC odmítá v podobných případech diskusi o tom, zda je někdo zkušený nebo nezkušený, neboť existuje pouze jediné měřítko odpovědnosti – zda měl konkrétní pracovník pověřený činnosti signalisty v dané době a na daném místě odpovídající kvalifikaci pro tuto práci. Jestliže neměl a byl poslán plnit úkol, pro který nebyl kompetentní, pak jde o odpovědnost jeho nadřízeného. Pokud kvalifikaci měl, neexistuje ospravedlnění pro chybu takovéhoto charakteru.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, v posledních dnech s velkým znepokojením sleduje počet různých mimořádných událostí, které se odehrávají na železnici. „Frekvence mimořádných událostí zaviněných chybami lidí nebo jako v případě vykolejení vagonu u Stříbra poruchou vlaku má rostoucí tendenci. To je velké nebezpečí pro celou železniční dopravu a její důvěryhodnost u cestujících. I když v drtivé většině těchto událostí nehraje SŽDC žádnou roli, připravujeme některá opatření, která by měla řadě problémů zabránit,“ uvedl Ing. Pavel Habarta MBA pověřený řízením organizace.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC