Rekonstrukce koleje č. 1, km 30,650–38,616 trati Brno – Havlíčkův Brod dokončena. Opravené jsou mosty, v Dolní Loučkách mají nové moderní nástupiště.

29.10.2012

Tišnov, 29. října 2012 – Výrazného zlepšení parametrů se dočkala trať mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem dokončením projektu „Rekonstrukce koleje č. 1, km 30,650–38,616 trati Brno – Havlíčkův Brod“. Rekonstruovány byly mimo jiné dva mosty v km 34,341 a 35,529. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

 

 

V rámci rekonstrukce bude položena nová bezstyková kolej tvaru UIC60 na betonových pražcích B91 S/1. Na masivních mostech byly použity betonové pražce SB 8P. Rekonstrukce kolejového lože byla provedena v délce téměř sedmi kilometrů. Na mostech v km 34,341 a 35,529 a v tunelu (km 34,531–35,164) je nové kolejové lože v celkové délce 1 174 metrů. Na ocelových mostech v km 30,896, 31,461 a 31,850 byla provedena rekonstrukce mostnic, odvodnění a hydroizolace dilatačních závěrů a římsv obou kolejích na mostě v km 35,529 a na mostě v km 34,341 v koleji č. 1. Mosty byly v provozu již od roku 1953 a za dobu jejich existence na nich nebyla provedena žádná rozsáhlejší oprava.

Součástí stavby byla také sanace svahu zářezu v km 38,060–38,110. Odtěžený materiál se nahradil propustnou, nenamrzající zeminou. Současně byla obnovena funkce trativodu pod drážním příkopem. Příkop je nyní nově zpevněný příkopovými betonovými tvárnicemi.

V zastávce Dolní Loučky u koleje č. 1 vyrostlo nové osvětlené 170 metrů dlouhé mimoúrovňové nástupiště s výškou 550 mm nad temenem kolejnice.

Rekonstrukce se dočkalo také trakční vedení. Z důvodu nevyhovujících elektrických parametrů systémů TV traťového úseku byla
v rámci rekonstrukce koleje č. 1 provedena rekonstrukce všech izolačních prvků.

V úpravách zabezpečovacího zařízení byla zahrnuta montáž nových kódovacích smyček v železničních stanicích Tišnov a Říkonín. U návěstních bodů byla provedena demontáž a montáž repasovaných stykových transformátorů a demontáž starých a montáž nových lanových souprav.

Celkové investiční náklady stavby jsou 109 955 057 Kč. Stavba byla navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Míra podpory může být až 85 % způsobilých výdajů stavby. Zbývající část je financována z národních zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Vybraná data  
Název stavby Rekonstrukce koleje č. 1, km 30,650–38,616 trati Brno – Havlíčkův Brod
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant Měření technických parametrů kolejových drah Brno
Zhotovitel TOMI-REMONT a.s.
Termín zahájení říjen 2011
Termín dokončení srpen 2012
Délka rekonstruované koleje 7 984 m
Rekonstrukce kolejového lože 14 934 m3
Kolej tvaru UIC60 na pražcích B91 S/1 7 223 m
koleje tvaru UIC60 na pražcích SB8 P 514,8 m
Kolejové lože štěrkové 6 803 m3
Rekonstruované mosty 5 ks
Nové mostnice 252 ks
Trakční vedení-izolátory 356 ks
Kabelové rozvody 400V (4kV) 270 m
Traťová rychlost 110 (140) km/h

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC