Zastřešení haly pražského hlavního nádraží prošlo rekonstrukcí

03.10.2017

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila rozsáhlou rekonstrukci zastřešení haly železniční stanice Praha hlavní nádraží, která tvoří jeden z nejvýznamnějších železničních uzlů v České republice. Kromě opravy historické památky bylo hlavním cílem projektu rovněž zvýšení bezpečnosti a komfortu pro cestující. 

Ocelová dvojlodní hala je nedílnou součástí památkově chráněného komplexu staveb pražského hlavního nádraží. Její oblouková konstrukce se klene nad 1. až 4. nástupištěm. Stavba zahrnovala rekonstrukci odvodnění haly, rekonstrukci a dostavbu lávek včetně zábradlí, nové prosklení světlíků, bočních stěn a čel haly a přístřešku Fantovy budovy. Byla provedena také obnova protikorozní ochrany nosné konstrukce, nahrazení střešního pláště novým, revize spojů a obnova poškozených nýtů.

Realizace projektu probíhala v několika etapách v různých částech haly. Návrh architektonického řešení stavby byl zpracován na základě podkladů z předchozího projektu s názvem: Modernizace západní části Praha hlavní nádraží, 2. část, nástupiště I-IV. Základní myšlenkou bylo vytvoření moderní jednotné koncepce, která by dala výsledný společný architektonický rámec celému rozsáhlému areálu pražského hlavního nádraží.

„Po organizační stránce bylo nejnáročnější koordinovat veškeré stavební práce s provozem železniční stanice, který musel zůstat zcela zachován po celou dobu rekonstrukce. Věřím, že nám cestující odpustí dočasné nepohodlí, protože výsledek stojí za to. Díky realizaci projektu získala budova pražského hlavního nádraží důstojný a reprezentativní vzhled. Podařilo se také zajistit vyšší bezpečnost a komfort pro cestující,“ shrnul přínosy stavby náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.

Zhotovitelem stavby s názvem Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n., fáze II byly společnosti Metrostav a PROMINECON CZ. Jedná se o fázovaný projekt, kdy fáze I byla spolufinancována z Operačního programu Doprava (OPD) v programovém období 2007-2013 a fáze II byla schválena ke spolufinancování z OPD v programovém období 2014-2020.

Celkové investiční náklady fáze I činily 304 093 823 Kč bez DPH. Plánovaný příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti pro fázi I byl ve výši až 166 229 716 Kč. Celkové investiční náklady fáze II činily 386 150 942 Kč bez DPH. Plánovaný příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti pro fázi II byl ve výši až 261 920 823 Kč.

Celkové investiční náklady za obě fáze dosáhly 690 244 765 Kč bez DPH. Plánovaný příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti na obě fáze činil až 428 150 539 Kč. Národní financování obou fází zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.
 

Název stavby Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n., fáze I + II
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Metrostav a.s.
PROMINECON CZ a.s.
Termín zahájení 02/2015
Termín dokončení 10/2017
Celkové náklady stavby 690 244 765 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 428 150 539 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC