Rekonstrukce břeclavské železniční stanice pokračuje druhou stavbou

20.05.2014

Břeclav, 19. května 2014 – Na stavbě Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba se dnes uskutečnil ředitelský kontrolní den. Jeho cílem bylo zhodnotit postup prací a seznámit účastníky s výhledem na další období. Na financování akce přispěla Evropská unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

 

 

 

Uzel Břeclav má na české železnici mimořádné postavení, protože se v něm sbíhá 1. a 2. tranzitní koridor a je současně pohraniční přechodovou stanicí do Rakouska a na Slovensko. V současné době je již dokončená modernizace navazujících úseků obou koridorů, v rámci akce s názvem Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba se také uskutečnila rekonstrukce osobního nádraží, dále jižní a severní části a také přednádraží.

Současná rekonstrukce zahrnuje úpravu kolejí a výhybek ve střední části stanice, tedy tzv. středního zhlaví. Jejím účelem je zrychlení průjezdu vlaků ve směru Vídeň – Brno a Vídeň – Přerov; do odbočky budou moci vlaky vjíždět rychlostí 80 až 100 km/h, v přímém směru pojedou stejně rychle jako na již dokončených úsecích. Dále se zvýší bezpečnost a spolehlivost provozu a zkvalitní služby v osobní i nákladní dopravě. Použití bezstykových kolejí se navíc projeví mnohem klidnější jízdou vlaků, a tím i vyšším komfortem pro cestující. Rekonstrukce se dotkne trakčního vedení, zařízení silnoproudé elektrotechniky a zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

Na rekonstruovaném úseku o délce přibližně 1,2 kilometru se zásadně změní celková konfigurace kolejiště. Dosavadní stav neumožňoval kvůli bezpečnosti provozu jízdu vyšší než čtyřicetikilometrovou rychlostí. To znehodnocovalo výhody modernizace sousedních úseků, po kterých mohou vlaky v současné době jezdit až 130 km/h.

Zmíněný nedostatek vyřeší kromě změny polohy kolejí a výhybek také instalace elektronického zabezpečovacího zařízení v celé stanici. Na moderní zabezpečovací zařízení třetí generace se připojí i přilehlé traťové úseky. Systém je nastaven tak, že v budoucnu bude možno ovládat provoz v celé stanici dálkově z dispečerského pracoviště v Přerově.

Vlastní realizace byla zahájena v dubnu 2013 spuštěním provizorního zabezpečovacího zařízení, které se postupně upravuje v každém stavebním postupu. Dále proběhla sanace železničního spodku a rekonstrukce železničního svršku středního zhlaví do km 84,012 a od km 84,012. Ve střední části stanice a v osobním nádraží bylo upraveno trakční vedení a zahájena rekonstrukce mostu v km 84,355. Rovněž byla zahájena realizace elektrického ohřevu výměn v lokalitách jih a střed. Dále byly vloženy kolejové spojky na jižním zhlaví.

Od února 2014 pokračovaly práce na mostu v km 84,355, sanacemi železničního spodku a rekonstrukcí železničního svršku, včetně pokládky výhybek, úpravami zabezpečovacího zařízení a stavebními úpravami budoucího Ústředního stavědla.

Název stavby Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP Brno s.r.o.
Zhotovitel Sdružení technologie žst. Břeclav, složené z firem Elektrizace železnic Praha a.s. a AŽD Praha s.r.o.
Začátek a konec stavby km 83,430 – km 84,635
Rychlost 160 km/h pro naklápěcí soupravy
Nové trakční vedení 18,4 km
Elektronické zab. zařízení 1 ks se 188 výhybkami
Termín zahájení říjen 2012
Termín dokončení prosinec 2014
Vlastní investice (bez DPH) 873 286 108 Kč (vysoutěžená cena zhotovitele)

 


Soubory ke stažení

20140519 Rekonstrukce žst. Břeclav (2. stavba) pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC