Díky pokračující rekonstrukci už získala stanice v Olomouci nové nástupiště

16.06.2014

Olomouc, 16. června 2014 – Dnes proběhl na stavbě Rekonstrukce žst. Olomouc ředitelský kontrolní den spojený s prohlídkou stavby tohoto významného železničního uzlu.

 

 

Na stavbě byly od začátku roku 2014 prováděny práce na trakčním vedení, tj. betonáž základů pro trakční stožáry, vystrojování nových stožárů a zprovoznění částí trakčního vedení v přednádraží a v osobním nádraží. V „novém“ (hodolanském) podchodu byly vyměněny odjezdové tabule za nové, modernější.

Z důvodu postupu výstavby musely být přeloženy kabely zabezpečovacího zařízení, nízkého a vysokého napětí a závěsného optického kabelu a položeny nové kabely pro provizorní a definitivní zabezpečovací zařízení. Před ústředním stavědlem byla umístěna provizorní trafostanice T4 a zahájena rekonstrukce stávající trafostanice v přízemí ústředního stavědla. Byla snesena a demontována stará kolejová pole, v části přednádraží a osobního nádraží byla provedena sanace železničního spodku a rekonstrukce železničního svršku. Do provozu bylo uvedeno nové páté nástupiště, včetně informačního zařízení a rozhlasu pro cestující, s napojením do hodolanského podchodu.

Dále byla vybudována přístavba ústředního stavědla, kde v současné době probíhá montáž staničního zabezpečovacího zařízení typu elektronické stavědlo. Výstavba zabezpečovacího zařízení pokračuje i výstavbou venkovních prvků, tj. návěstidel, přestavníků a čelisťových závěrů. Ve „starém“ podchodu probíhají stavební práce sloužící k propojení podchodu s novým pátým a následně nyní rekonstruovaným čtvrtým nástupištěm. Poté proběhne v postupných etapách rekonstrukce třetího, druhého, prvního a 1A nástupiště (dříve pátého). Na mostu přes pavlovický podjezd probíhají práce na rekonstrukci římsy a mostovky, na mostním objektu přes Bystřici se připravuje dočasné přemístění kabelové lávky.

Stavba je navržena ke spolufinancování z Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Celková míra podpory činí 83,1 % způsobilých výdajů. Zbývající část je spolufinancována z národních zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitelem je sdružení firem OHL ŽS a Alpine Bau CZ.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC