Slavnostní zahájení stavby „Rekonstrukce R 110 kV a T 110 kV trakční měnírny Pečky“

17.04.2012

Pečky, 17. dubna 2012 – V rámci modernizace železniční sítě ČR byla slavnostně zahájena stavba „Rekonstrukce
R 110 kV a T 110 kV trakční měnírny Pečky“. Jedná se o další významnou stavbu, kde je investorem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), a která je spolufinancována Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

 

 

Napájecí stanice Pečky se nachází na I. tranzitním železničním koridoru v úseku Praha – Kolín cca 1,2 km před železniční stanicí Pečky. Stávající trakční měnírna s rozvodnou 110 kV byla vybudována v roce 1957 a nyní je již na hranici své životnosti. Trakční měnírna Pečky je zásadním napájecím bodem, a to jak ve vztahu k napájení pro vnitrostátní a mezinárodní kolejovou dopravu, tak
i pro Výzkumný ústav železniční ve Velimi a distribuční soustavu 110 kV společnosti ČEZ Distribuce a. s.

Komplexní rekonstrukce se dočká technologie rozvodny 110 kV s nasazením moderního systému kontroly a řízení. Oproti současnému stavu bude stání transformátorů prefabrikované, zastřešené se záchytnými jímkami pro stoprocentní objem oleje
v případě jeho úniku. Budou instalovány dva transformátory 110/23 kV o výkonu 16 MVA a nově i plynem izolovaná rozvodna
22kV skříňového provedení. Rozvodna bude sloužit k napájení tří usměrňovacích transformátorů, transformátorů vlastní spotřeby
a transformátorů pro napájení rozvodu 6 kV 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení. Stejně tak instalovaná plynem izolovaná rozvodna 6 kV bude skříňového provedení. Stejnosměrná část 3 kV pro napájení trakčního vedení kolejové dopravy bude zajištěna pomocí 3 ks usměrňovačů skříňového provedení na výsuvných vozících. V neposlední řadě je třeba zmínit novou dispečerskou řídící techniku pro bezobslužné řízení technologických celků trakční měnírny a rozvodny 110 kV z řídicího systému elektrodispečinku v Praze.

Po dobu rekonstrukce je nezbytné zajistit náhradní napájení rozvodu 3 kV DC pro trakční vedení a rozvodu 6 kV AC pro zabezpečovací zařízení. V předstihu musí být proto vybudován provizorní napaječ 110 kV včetně rozvodny 22 kV, instalována převozná kontejnerová měnírna 3 kV DC, rozvodna 6 kV pro zajištění stoprocentního napájení trakčního vedení a rozvodu pro napájení zabezpečovacího zařízení po dobu rekonstrukce.

Nového vzhledu se dočká celý areál. Části budov, které jsou pro novou technologii nevyužity, budou zdemolovány a zbylé technologické budovy kompletně opraveny, vše bude nově oploceno a osvětleno. Celý projekt pamatuje i na novou příjezdovou komunikaci a komunikace uvnitř areálu.

Na stavbu, jejímž investorem je Správa železniční dopravní cesty, navazuje stavba rozvodny 110 kV společnosti ČEZ Distribuce a.s. Generálním projektantem rekonstrukce R 110 kV a T 110 kV trakční měnírny Pečky je společnost SUDOP PRAHA a. s.
a zhotovitelem společnost Elektrizace železnic Praha a. s. Po dokončení stavby dojde k výrazně vyšší spolehlivosti systému napájení trakčního vedení a napájecího rozvodu pro zabezpečovací zařízení.

K výraznému omezení provozu železniční dopravy na I. tranzitním železničním koridoru v úseku Praha – Kolín nedojde. Ing. Jiří Martínek, náměstek GŘ SŽDC pro modernizaci dráhy při dnešní slavnostní příležitosti uvedl: „Rekonstrukce zahrnuje souhrn opatření, která umožňují dosažení kvality dodávky elektrické energie pro systém trakčního vedení, zvýšení bezpečnosti
a spolehlivosti technologických zařízení, včetně dálkového řízení a přenosu systémových informací na dispečerské stanoviště a dálkového dohledu kamerovými systémy. Je základním předpokladem pro udržení bezpečnosti a plynulosti vnitrostátní
a mezinárodní kolejové dopravy na I. tranzitním železničním koridoru. Realizace stavby přinese výrazné snížení nákladů na provoz, údržbu a eliminaci ekologické zátěže.“

Stavba Rekonstrukce R 110 kV a T 110 kV trakční měnírny Pečky, která má být dokončena v prosinci 2013, je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Celkové investiční náklady stavby jsou 256 856 000 Kč, příspěvek EU představuje v maximální výši částku 192 282 530 Kč.

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a. s., ředitel výstavby: Ing. Ladislav Jirků
Projektant: SUDOP PRAHA a. s.

Náklady na výstavbu: 256 856 tis. Kč
Termín zahájení: leden 2012
Termín ukončení: prosinec 2013


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC