Cestování vlakem na Frýdlantsku je nyní bezpečnější a pohodlnější

23.11.2017

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila stavbu s názvem Rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ) žst. Raspenava. Největším přínosem projektu je zvýšení bezpečnosti, zlepšení jízdního komfortu a zvýšení rychlosti železniční dopravy odstraněním propadů traťové rychlosti na železničních přejezdech.

Cílem stavby bylo zajištění efektivního provozování železniční dopravy. Nové zabezpečovací zařízení umožnilo odstranit propady traťové rychlosti na železničních přejezdech, dále došlo k časovým úsporám při křižování vlaků, popř. při spojování a rozpojování přímých vozů ve stanici Raspenava. Stavební úpravy ve stanicích Raspenava a Frýdlant v Čechách zvýšily bezpečnost cestujících, a to především díky zřízení centrálních přechodů a nástupišť.  V těchto stanicích bylo rovněž zřízeno nové osvětlení a informační systém.

Součástí stavby byla dále úprava přejezdových zabezpečovacích zařízení. Úrovňová křížení, která byla dosud vybavena pouze výstražným křížem, byla doplněna světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Celkem tak bylo nově zabezpečeno 17 železničních přejezdů.

Celkové náklady stavby s názvem Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava činily 541 552 392 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 427 413 682 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem prací byla Společnost rekonstrukce Raspenava tvořená AŽD Praha (vedoucí účastník) a GJW Praha.

 

Název stavby Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Společnost rekonstrukce Raspenava tvořená
AŽD Praha s.r.o. (vedoucí účastník) a GJW Praha spol. s r.o.
Termín zahájení 08/2016
Termín dokončení 09/2017
Celkové náklady stavby 541 552 392 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 427 413 682 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC